Terörle mücadele ve Teröristle mücadele

0
121

Terörle mücadele ve Teröristle mücadele nedir, ne demektir, anarşizm nedir, terörizm nedir, devlet terörizmi nedir.

Teröristle Mücadele : 1970’lerden 1990’ların sonuna kadar Türkiye’de kullanılan yöntemdir. Amaç bireysel olarak terörist diye tanımlanan kişilerle mücadeleydi.

Terörle Mücadele : Terörü ortaya çıkaran unsurlarla mücadeleyi amaçlar. 2000 yılından 2012 yılına kadar Türkiye’nin Terörle Mücadele adı altında uygulandı.

Anarşizm : Şiddeti değil şiddetsizliği emreder. Terörizmden farklı olarak sadece otoritenin varlığına karşı çıkar.

Terörizm : Otoriter, demokratik, hukuki, monarşik, oligarşik, toplum ayırt etmeksizin düzeni baskı ve şiddet unsurlarıyla mevcut düzeni değiştirmeyi korku salmayı ve yıldırmayı amaç edinmiştir.

Devlet Terörizmi : İnsan hakları ihlalleri yapan, bunun sebebi etnik sebepler vb. sebepler olabilir. Zorba devlet, 2. Dünya savaşının sonuna kadar terörizm kitleler üzerinde etkili olabilmek için devlet eliyle yürütülmüştür. Sovyetler Birliği, Almanya, İtalya, buna örnektir.

Soğuk savaş döneminden itibaren devletler, terörizmin bireysel oluşumlar üzerinden yürütülmüştür.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here