Tiflis Nerede? Hakkında Bilgi

0
130

TİFLİS (Gürcüce TİBLİSİ), Sovyetler Birliği’nde, Gürcistan Cumhuriyeti’nin başkenti. Nüfusu 1.194.000 (1988). Ku­ra Irmağı’nın her iki kıyısında, kara ve demiryolları kavşağında, Baku’nun (A-zerbaycan) 451 km batı-kuzeybatısındadır. Büyük Kafkaslar’ı aşan Gürcistan Askeri Yolu’nun güney sınırı, kentte son bulur. Cumhuriyetin, endüstri (demir-çelik, takım tezgâhları, elektrikli lokomo­tif, elektrik donanımı, duyarlı aygıtlar, kimya, dokuma, plastik, deri işleme, iç­ki, besin), kültür (Tiflis Üniversitesi, 1918; Gürcistan Bilimler Akademisi) ve yönetim merkezidir. Deniz düzeyinden 406-522 m yükseltide, Kura Irmağı’nın güneydoğusunda tepelik bir alanda kuru­lu kentte, çok sayıda tarihsel eser vardır: St David Manastırı (6. yüzyıl); eski Gür­cü krallarının sarayı Meteki Kalesi (13. yüzyıl); gürünüzde, Gürcü Kilisesi Baş­piskoposluğumun merkezi olan Zion Ka­tedrali (6.-7. yüzyıllar), Antsçisçati Bazi­likası (6. yüzyıl); çan kulesi (1675). TARİH

Tarihsel belgelerde adına ilk kez, İS 4. yüzyılda rastlanan Tiflis, Pers, Bizans, Arap egemenliklerine girdi. 12.-13. yüz­yıllarda, Gürcü Krallığı’nın merkezi ol­du. Daha sonra Moğol, Tatar, Osmanlı­lar tarafından işgal edildi. 1801’de, Rus egemenliğine girdi. Adı Ruslaştuılarak Tiflis’e çevrildi. 1917 Ekim Devrimi sı­rasında kurulan Bolşevik karşıtı Gürcis­tan Sosyal Demokrat Cumhuriyeti’nin merkezi seçildi. Şubat 1921’de, Bolşe-viklerce ele geçirildi; 15 Aralık 1922’de, kentte toplanan Birinci Transkafka, Sov­yet Kongresi’nde, Gürcistan ile birleştiri­len Ermenistan ve Azerbaycan’ın oluş­turdukları Transkafkasya SSFC’yi 1936′ da cumhuriyet konumu kazanan Gürcis-ta’nın başkenti oldu.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here