Toplumbilimcilerin kent kuramları

0
268

TOPLUMBİLİMCİLERİN KENT KURAMLARI

KARL MARX

Sınıf çatışmalarının olması için kent büyük öneme sahiptir, kırsal yaşamın aksine kentler işçi sınıfı ile burjuvazinin arasındaki çatışmanın daha da keskinleşeceği alanlardır der marx. Bütün bu çatışmalar olması için kent önemlidir. Sosyalist topluma geçişte bu yüzden kentler önemli bir görev üstlenecektir. Marx için kent kendi başına değerli değildir, sadece sosyalist topluma geçişte bir araç olarak kullanılmalıdır. Marx kenti iş olanaklarının gelişmiş olduğu ve sanayileşmenin bir sonucu olarak görür. Zenginliğin kaynağının toprak değil emek olduğunu söyler.

EMİLE DURKHEİM

Kenti iş bölümü ve dayanışma kavramı ile ele alır. Kentleşme iş bölümünü artırmaktadır.  Günümüzde toplum ile kent arasında ayrım yapılmayacağını söyler, çünkü toplum denilince akla kent gelmektedir. Mesleki ve toplumsal işbölümü arttıkça yerelliğin önemini kaybettiğini savunur. Durkheim’e göre belli toplumsal nüfusun gelişmesi için kentleşme gereklidir.

MAX WEBER

Weber’e göre nüfus kent kavramının tanımlanmasında yeterli bir ölçüt değil, önemli olan ekonomik ve siyasal örgütlenme biçimidir. Ekonomik açıdan bir kentin sürekli bir Pazar yer olma özelliğini taşımaktadır. Kentin ekonomik yapısı o bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olur. Bu yüzden weber kentleri tüketim ve üretim kentleri olarak ayrıştırmaktadır. Weber’e göre kent siyasal bir örgütlenmedir. Sınırlı bir siyasal özerkliği olan kentlerde bulunması gereken özellikler şunlardır ; Pazaryeri, Kale, Mahkeme, insan topluluğu, kısmi özerklik.

LOİS WİRTH

Kentliliğin çevrebilimsel, örgütsel ve sosyopsikolojik özelliklerini kapsayan bir kent kuramı geliştirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda kent köy ve kent sürekliliğin iki ucunda yer almaktadır. Nüfus çeşitliliği, yoğunluk, nüfusun büyüklüğü, ulaşım ve iletişim gelişmiş olması gibi özellikler arar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here