Toprak kirliliğini tanımlayarak toprak kirliliğinin nedenlerini açıklayınız.

0
217

İnsan faaliyetleri sonucunda toprağın katı, sıvı ve radyoaktif maddeler tarafından kirletilerek toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasıdır.
Hava kirliliğinden kaynaklanan kirlenme: Sanayi, egzoz ya da ısınmak için havaya salınan zararlı gazlar asit yağmurları ile toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Zararlı gazlarda bulunan ağır metaller asit yağmurları ile toprakta birikmekte ve toprağın verimliliğini düşürmektedir.
Su kirliliğinden kaynaklanan kirlenme: Kentsel ve sanayi atıklarının arıtılmadan direkt olarak toprağa verilmesi sonucu, tarımda kullanılacak olan su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılması, toprağı , bitkileri, hayvanları ve insanları dolaylı olarak kirletmektedir. Böylece besin zinciri kirlenmektedir.
Tarımsal mücadele ilaçları ve yapay gübrelerden kaynaklanan kirlenme: Tarımsal verimliliği artırmak için, zararlı böcek ve otlara karşı kullanılan ilaçlar toprağın kirlenmesine yol açmaktadır. Kimyasal ilaçların türü ve miktarı çok önemlidir. Çünkü bu ilaçlar uzun süre toprakta varlığını sürdürmektedir. Yanlış ve aşırı kullanımı toprağın bozulmasına yol açmaktadır.
Katı atıklardan kaynaklanan kirlenme: İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucunda katı atıklar ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların zararsız hale getirilmeden toprağa bırakılması toprak kirliliğine neden olmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here