Türgeşler (Türgişler) Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti

1
109

Türgeşler (Türgişler) Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti, konu araştırması, ansiklopedik bilgi,

TÜRGEŞLER (Türgişler)
* Batı Göktürk Devleti’nin mirasçısı olmuşlar ve Batı Türkistan’daki Türk topluluklarını hakimiyetlerine almışlardır (750).
* VIII. yüzyılda en parlak dönemlerini yaşayan Türgişler şehir hayatını benimsemeye başlamışlardır.
* Kendi adlarına para bastırmışlardır. Ekono¬mik hayatlarında Çin ve Arap tesiri görülmektedir.

* Sarı Türgeşler ve Kara Türgeşler olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. En son Karluklar Türgeşlerin varlığına son vermiştir.
* Türgeşler, Emevüer döneminde İslam ordularıyla mücadele ederek Orta Asya’nın Araplaşmasını önlemişlerdir.

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here