Türk kamu personel yönetiminde aylıklar ve maaş

0
75

MAAŞ
Aylık, ek gösterge, yan ödeme ve sosyal hak niteliğindeki ödemeler. Türk kamu Personel yönetiminde aylıklar hazırlanan bordrolara göre düzenlenir.
1-Aylık
Çıplak veya kök ücret olup mali yıl içine cari katsayı ile gösterge rakamının çarpımı sonucu elde edilen brüt miktarlardır.
Taban aylığı : Taban aylığı göstergesi x taban aylığı katsayısı
Kıdem aylığı . kıdem aylığı göstergesi x maaş katsayısı
Gösterge tutarı = Gösterge puanı x maaş katsayısı
2-Yan ödemeler (ücret)
Her kamu görevlisinin yararlandığı ödemelerdir. Yan ödeme tutarı; yan ödeme kapsamına alınan her işin niteliğine verilen puan ile bütçe yasasında belirlenen katsayının çarpılması ile bulunur.
Yan ödeme = yan ödeme katsayısı x yan ödeme puanı
3-Ek göstergeler
Aylığın eki niteliğindedir, aylık gibi şahsa bağlı olarak yapılan ödemelerdir. Ek gösterge ile yapılacak ödemeye hak kazanacak kadro ve ünvanları belirleme yetkisi bakanlar kuruluna aittir. Ek gösterge ödemelerinden yararlanacakların unvan 1 gösterge puanları konusunda belirtilmiştir.
Ek gösterge tutarı ? Ek gösterge puanı x maaş
4-Sosyal Yardım Ödemeleri
Devlet memurları kanunda kamu personeline sağlanan sosyal yardım ve haklar düzenlenmiştir. Bu yardımlarda lojman tazminatı aile yardımı çocuk yardımı gibi düzenli olarak ödenenler olduğu gibi doğum yardımı, ölüm yardımı gibi bir defaya mahsus olarak ödenen yardımlarda bulunmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here