Türkiye’de Kurulan İlk Türk Devletleri Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
154

Türkiye’de Kurulan İlk Türk Devletleri Hakkında Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

Türkiye’de Kurulan İlk Türk Devletleri

Danişmendliler (1080 -1178)
* Danişmentoğlu Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur.
* Sivas, Kayseri, Malatya, Niksar, Amasya bölgelerinde hüküm sürmüşlerdir. Sınırlarını Sakarya ır-mağından Fırat’a kadar genişletmişlerdir.
* Anadoluda kurulan ilk beyliklerin en güçlüsüdürler.
* Selçuklu sultanı II. Kılıçarslan tarafından varlıklarına son verilmiştir.

Saltuklular (1072-1202):
* Ebulkasım Saltuk tarafından Erzurum merkez olarak kurulmuşlardır.
* Haçlı ve Gürcülerle mücadele etmişlerdir.
* A. Selçuklu sultanı Rükneddin Süleyman Şah tarafından yıkılmıştır.

Mengücekliler (1080 -1228):

Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur.
* Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar bölgelerinde hüküm sürmüşlerdir.
* Gürcüler ve Rumlarla mücadele etmişlerdir.
* Alaaddin Keykubat tarafından yıkılmışlardır.

Artuklular (1102-1409):

* Diyarbakır, Harput ve Mardin merkez olmak
üzere üç kol halinde hüküm sürmüşlerdir.
* Suriye’de bulunan haçlılarla mücadele etmişlerdir.
* Hasankeyf koluna (Merkezi Diyarbakır) Eyyü-biler (1231), Harput koluna Anadolu Selçukluları (1234), Mardin koluna ise Karakoyunlular son vermiştir (1409).

Çaka Beyliği (1081 -1093):
* Bizans eseratinden kurtularak İzmir ve çevresinde hakimiyet kurmuştur.
* Bizans’ı ortadan kaldırma planı ile de ünlüdür.
* İlk büyük Türk denizcisi olarak kabul edilir.

Ayrıca, Anadolu’da Malazgirt Savaşı Sonrası:

Sökmenliler (Ahlatşahlar 1110 – 1207):
Ahlat ve Van Gölü çevresinde. Dilmaçoğulları (1084 -1394):

Bitlis ve Erzen çevresinde. İnaloğulları (1098-1183):

Amid (Diyarbakır) bölgesinde. Tanrıvermişoğulları (1081 -1093):

Efes ve çevresinde kurulmuştur.

Türkiye’de Kurulan İlk Devletlerinin Anadolu’nun Türkleşmesinde Hizmetleri
* Malazgirt Savaşı sonrası kurulan bu devlet ve beylikler Anadolunun fethini ve Türkleşmesini hızlandırmışlardır.
* Bulundukları bölgeleri Bizans ve Gürcülere karşı korumuşlardır.
* Bizans ve haçlılarla mücadele etmişlerdir.
* İmar faaliyetlerinde bulunmuşlar, kültür ve sanat eserleri oluşturmuşlardır.
* Küçük yerleşim birimlerini, büyük Türk şehirleri haline getirmişlerdir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here