Türkiye’nin Sınırları ve Türkiye’ye Komşu ülkeler Nelerdir ?

0
143

Türkiye’nin Sınırları ve Türkiye’ye Komşu ülkeler Nelerdir ? , Türkiye’nin komşuları, Türkiyenin etrafındaki ülkeler hakkında bilgi,

Türkiye cumhuriyeri Osmanlı imparatorluğunun bir kısım toprakları üzerinde kurulmuş yeni bir teşekkül olduğundan, İran sınırı hariç, diğer bütün sınırları yeni­dir.

Doğudaki İran sınırı 1639 senesinde Kasr-ı Şirin Muahedfesiyle çizilen sınıra da­yanır. Uzunluğu 470 km. dir.

Bunun kuzeyindeki Sovyetler sınırı, 1921 yılında Moskova ve Kars antlaşmaları ile çizilmiştir. 590 km. uzunluğunda olan bu sınır, Çoruh nehrinin Karadenizce döküldü­ğü yerin biraz güneyinden başlar. Bir ara Arpa çayını, daha sonra Aras nehrini boy-lıyarak İran sınırına kavuşur.

Güneyde Irak ve Suriye ile komşu bulu­nuyoruz. 378 km. uzunluğundaki Iraksı­nırı, Güneydoğu İran sınırının bittiği yer­den başlıyarak Dicle nehrine kadar de­vam eder. Bu sınır, 1926 yılında Türkive ile İngiltere arasında yapılan Ankara Anı­laşması ile çizildi. Siyasi sınırlarımız arasın­da en uzun, 789 km. uzunluğundaki Su­riye sınırıdır.

İlk Önce 1921 yılında bu top­rakları elinde tutan Fransa ile yaptığımız Ankara Antlaşması ile çizildi. Daha sonra birtakım değişikliklere uğradı ve 1939 da Hatay’ın bize katılması ile bugünkü şeklini aldı. Dicle nehrinden başlı y an bu sınır, Ba­sit Burnu yakınlarında son bulur.

Memleketimizin Avrupa komşuları ile olan sınırları, yukarıda adı geçen sınırların hepsinden daha kısadır. Yunanistan sınırı: 204 km, Bulgaristan sınırı:200 km. Yu­nanistan sınırı Meriç ırmağını takip eder. Yalnız Karaağaç istasyonu Meric’in sağ kı­yısında kaldığı halde, Türkiye’ye aittir. Bul­garistan sınırı Edirne’nin batısından başlıya­rak Rezve deresinin Karadeniz’e döküldüğü noktaya kadar devam eder.

Önceki MakaleTürkiye’nin Dünya Üzerindeki Coğrafi Konumu Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleTürkiye’nin Gölleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz