Türklerde askerliğin önemi ve tarihi

0
143

Türklerde Askerlik ve Tarihçesi

Asker millet olan Türkler çok eski zamanlardan beri ordu millet kavramı etrafında örgülenmiş bir anlayışa sahiptir. İlk düzenli ordu MÖ 209 tarihinde Mete Han döneminde kurulmuş ve Türklerde askerlik bu tarihten itibaren hep var olmuş ve kutsal kabul edilmiştir. Daha sonra ise Karahanlılar zamanında Müslüman olan Türkler Kur’an’da da çok sık bahsedilen şehitlik kavramı etrafında çok daha mistik bir askerlik anlayışına geçiş yapmışlardır. Bu tarihten sonra Türkler hem Türklüğü hem de İslam’ı yaymak için sürekli olarak düzenli ordular kurmuş ve gaza adı verilen İslami savaş kavramını yüceltmeye çalışmışlardır.

Günümüzdeki Türklerde Askerlik ve Önemi

Aradan çok uzun yıllar geçse dahi Türklerde askerlik kavramı önemini hiç yitirmeden ilk günkü heyecanıyla hayat içindeki muteber yerini korumaktadır. Bir gelenek olarak askerlik öncesi Kur’anlar okunarak askere gönderilen gençler vatana olan borcunu ödemiş kabul edilmektedir. Askerliğini yapmayan bir gence çok iyi gözle bakılmaz iken kız vermek için gencin askerliğini tamamlamış olması şartı aranmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here