Türklerde ilk düzenli ordu ne zaman kimin döneminde kurulmuştur

0
312

Türklerde İlk Düzenli Ordu

Asker millet olan Türkler tarih sahnesine çıktıkları ilk günden itibaren sürekli olarak savaşmış ve topraklarını genişleterek Türklük fikrini yaymaya uğraşmışlardır. Göçebe bir kavim anlayışı ile yaşam sürülen Orta Asya çok zor bir coğrafya olmasına rağmen askeri faaliyetler hiç aksamadan devam ettirilmiş ve çok farklı şekillerde savaşlar yapılmıştır ki ilk düzenli ordu bu yıllarda kurulmuş ve zamanla büyümüştür.

İlk Düzenli Ordu Ne Zaman Kurulmuş?

Türklerin tarihteki ilk düzenli ordu kurma faaliyeti Hun İmparatorluğu zamanında olur. Hun İmparatoru olan Mete Han döneminde daha iyi savaşabilmek için MÖ 209 yılında ilk düzenli ordumuz kurulur ve savaşlar bu ordu ile gerçekleştirilir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here