Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin kültürel sonuçları

0
54

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin kültürel sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

Türkler’de eskiden Gök Tanrı inancı hakimdi ve bu inanç ile İslam dini arasında belli başlı benzerlikler mevcuttu, bu yüzden Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri zor olmamıştır.

Türkler islamiyet’i kabul ettikten sonra genel anlamda kendi kültürlerini muhafaza ettiklerini yani koruduklarını söylemek mümkündür, bunun yanında geliştirmişlerdir.

İslamiyetin kabulünden sonra edebiyat alanında güzel eserler ortaya konulduğu söylenebilir.

İslamiyete geçildikten sonra Türkler edebi eserlerinde İslam dini ile ilgili Allah, Hak, Peygamber gibi kavramları kullanmaya, eserlerinde bu konular üzerinde durmaya başlamışlardır.

Divan edebiyatı ortaya çıkmış, dörtlük yerine beyit, hece yerine aruz kullanılmaya başlanmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here