Ulusal Saat ve Uluslar Arası Saat Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
89

ULUSAL SAAT

Her ülkenin kendi sınırları içerisinde belirlemiş olduğu bir meridyene göre ayarlanmış saatidir. Örneğin; Türkiye 30° doğu meridyenini esas almıştır.

ULUSLAR ARASI SAAT

Teknolojideki ve ulaşımdaki gelişmelere bağlı olarak ülkeler arasındaki ilişkiler uluslar arası saati zo-runlu hale getirmiştir.

24×60= 1440

1440:360 = 4 60:4 = 15 15×24 = 360

Dünya üzerinde 15° açılarla 24 saat dilimi bulunmaktadır. Başlangıç meridyeninin (Greenwich) 7,5° doğusu ve 7,5° batısı arasındaki boylamlar başlangıç saat dilimini oluşturmaktadır. Saat dilimlerinin 12 si doğu yarım kürede 12 si batı yarımkürededir. Ancak 12. saat dilimi ortak olup 180° meridyeni esas alınmıştır.

Şekilde de görüldüğü gibi Türkiye hem 2. hem de 3. saat dilimlerinde yer almaktadır. Ancak esas sat dilimimiz İzmit üzerinden geçen 30° doğu meridyenidir. Yaz aylarında ise ileri saat uygulamasına geçilip Türkiye’nin doğu sınırından geçen 45° doğu meridyeni esas alınır. Bu uygulamanın amacı enerji tasarrufu sağlamaktır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here