Valinin görevleri nelerdir? Maddeler halinde

2
136

Valinin görevleri nelerdir? Maddeler halinde kısaca.

Vali devleti ve hükümeti ilde temsil eder, Vali’nin il içinde yapılmakta olan ve yapılacak işlerle ilgili olarak birtakım sorumlulukları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Vali’nin görevlerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz.

-İl yönetiminin başında bulunur, ilde devleti ve hükümeti temsil eder.
-Mahkemelerin ve askeri birliklerin dışında, kaymakamlığa bağlı müdürlüklerin, köy idarelerinin çalışmalarını denetler.
-İlgili bakanlıklarla bağlantı kurarak ilin, kültür, eğitim, sağlık, ulaşım ve ekonomik alanlarda gelişip kalkınması için gerekli olan tüm adımları atar ve bu doğrultuda ile hizmet eder.
-il içinde huzur ortamının oluşmasında görevlidir, huzur ve güvenliğin sağlanması için gerekli olan önlemleri alır.
-İl idare kurulunun başkanlığını yapar.
-Halkın isteklerini yerinde dinler ve dikkate alır.
-İldeki vatandaşların hükümetle ilgili ve yönetim konusunda sıkıntılarını, isteklerini, dileklerini dinler.
-Bayramlarda halkın bayramını kutlar, törenlere başkanlık eder ve dilekleri kabul eder.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here