Varlık Felsefesi Ontoloji Hakkında Bilgi

0
274

Varlık Felsefesi Ontoloji Hakkında Bilgi, ontolojinin konusu, kısaca konu özeti, ödev araştırması,

VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ)

A. VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU

Varlık var olan herşey demektir. Varlık gerçek ve düşünsel diye ikiye ayrılır.

Gerçek Varlık:
Gerçekliği olan varlıklardır. Kitap, defter gibi.

Düşünsel Varlık:

Gerçekliği olmayan, sadece düşüncede var olan varlıklardır.

İnsanlık, güzellik gibi.
Varlık hem bilimin hem de felsefesin konusudur. 1. Bilime Göre Varlık:

Hem gerçek hem de düşünsel varlık alanını inceler. Örneğin; biyoloji de incelenen varlık gerçektir. Ama matematikte düşünseldir. Varlığı gerçeklik olarak ispatlanamaz.

2. Felsefeye Göre Varlık:

Varlığın varlığı yokluğu gibi, problemleri incelenir.

B.VARLIK PROBLEMLERİ

1. VARLIK VAR MIDIR?

a. Nihilizm (Hiçlik – Hiççilik):

Hiçbir şey yoktur ki varlık olabilsin düşüncesine sahiptirler. Özellikle Gorgias “Varlık yoktur. Olsa da bilinemez.” şeklinde cevap vermiştir. Ayrıca; Taocular da varlığı kabul etmezler. Herşey aldatıcıdır düşüncesini savunurlar.

b. Realizm (Gerçeklik):

Varlığın var olduğunu savunurlar. Hatta bunu iki şekilde benimsemişlerdir.

Ontolojik Realizm: Dış dünya bizden bağımsız bir biçimde vardır.

Epistemolojik Realizm: Dış dünyada varolan herşey insan zihninden bağımsız olarak vardır.

2. VARLIK NEDİR?

a. Materyalizm (Maddecilik):

Varlığı madde olarak kabul edenlerdir. Madde bizden bağımsız olarak vardır. “Maddenin dışında hiçbir şey yoktur.” derken de Tanrıyı reddetmiş olurlar Demokritos, Epikuros, Hobbes, La Mattrie, Marx.

b. İdealizm (Düşüncecilik):

Varlığın en önemli unsurunun düşünce olduğunu savunurlar. Gerçek varlıklar öncesiz ve sonrasız idealardır. Sokrates, Aristoteles, Farabi, Leibniz, Hegel.

c. Düalizm (İkicilik):

Varlığın hem madde hem de düşünce olacağını savunmuşlardır. Madde ve düşüncenin birbirine indirgenmeyen iki cevher olduğunu savunurlar. Descartes.

d. Oluşçuluk:

. Onlara göre evren sürekli bir değişim içindedir. Bu değişim beraberinde oluşumu da getirmektedir. Ayrıca ilk madde “ARKHE” lere de önem vermişlerdir. (Arkhe kavramına ileriki konularda değinilecektir.) Herakleitos, Bergson, Whitehead.

e. Fenomen:

Varlığın özlerde saklı olduğunu savunurlar. Eğer bilinç (yani; insanın özü) öze ulaşabilirse varlığa da ulaşabilecektir. Husserl.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here