Won tühünen in alansal ekonomiyle ilgili görüş ve düşünceleri

0
64

won tünen in alansal ekonomiyle ilgili görüş ve düşünceleri

Von thünen’in Tarımsal Üretim BÖlgeleri

a Çember Bölgesi: Tüketim merkezini çevreleyen bu bantta, tarımsal ürünleri taze bir şekilde, bozulmadan ve çürümeden kente taşımak kolaylığı vardır. Bu nedenle, bu topraklarında meyve ve sebze başta olmak üzere, toprak ve iklim koşullarının olanak sağladığı her türlü ürünün yetiş-tirilebilmesi mümkün olmaktadır.
b Çember Bölgesi: Bu bölgede, taşınması güç, yükte ağır pahada hafif orman ürünlerini yetiştirmek avantajlı olacaktır. Petrol ve kömür enerji¬lerinden ulaşımda yararlanmanın henüz söz konusu olmadığı bu dönemde, kentin gereksinim duyduğu enerjiyi sağlayan odun ile günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan her türlü ağaç ve tahta bu bölgeden sağlanmaktadır.
c, d ve e çemberleri bölgeleri: Birbirini izleyen bu bölgelerde, üç tarla düzenine göre tahıl ve kok bitkileri münavebeli olarak yetiştirilmektedir.
f Çember Bölgesi: Bu bölgedeki topraklardan ancak otlak olarak yararlanmak ekonomik olacaktır.

Bu yazının devamı..

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here