Yağlar Nedir

0
398

YAĞLAR, birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamlan deği­şen bitkisel ya da hayvansal madde. Ay­rıca ağır hidro-karbonlardan oluşan ma­deni yağlar da vardır. Bu yağlar, ham petrolün rafinerilerde damıtılması sıra­sında elde edilirler. Yağlayıcı özellikleri nedeniyle endüstride çok çeşitli amaçlar­la kullanılırlar. Örneğin motorların ve dişlilerin iş kapasitesini ve randımanını arttırmak amacıyla kullanımları yaygın­dır. Ayrıca elektrik yalıtkanlığı nedeniy­le de elektrik endüstride de kullanım ala­nı vardır.

Yağlar suda erimeyen, ancak eter, kloroform, benzen ve aseton gibi çözü­cülerde eriyen organik maddelerdir. Be­sinlerdeki yağlar, doymuş ve doymamış yağasitlerinin karışımıdır. Bu bakımdan içerdikleri yağasitleri oranına göre yağ­lara doymuş ya da doymamış adı verilir. Aşırı doymamış yağasitleri ya sıvıdır (zeytinyağı), ya da yumuşaktır (marga­rin). Bu tip yağasitleri hidrojenle doyu­rularak katılaştırılır. Bu yolla bitkisel yağlardan margarinler ve çok değişik mutfak yağları üretir. Böylece yağın bi­leşimindeki doymuş yağasitleri oranı rat-mış olur. Beslenme ve endüstride kulla­nılan hayvansal yağlar hayvanlardan el-•de edilir. Tereyağı, içyağı, kuyruk yağı gibi bazıları katı; balıkyağı, balinayağı gibi bazıları da sıvıdır. Tereyağı daha çok yemeklik olarak kullanılırken, iç ya­ğı ve kuyrukyağı ise daha çok endüstri­de, özellikle de sabun yapımında kulla­nılır. Morina yağı A ve D vitaminleri açısından zengin olduğu için çocukların gelişim döneminde alınır. Balina yağı hidrojenlendikten sonra pastacılıkta özel margarinlerin yapımında kullanılır. Gü­nümüzde insanın beslenmesinde en çok kullanılan yağlar sıvı yağlardır. Yağ asit-leriyle gliserin esterlerinden oluşan bu yağlar, zeytin, fındık, ceviz yağpalmiye-si gibi meyvelerle soya, haşhaş, kolza, ayçiçeği, yerfıstığı, keten, pamuk çekir­deği gibi yağlı tohumlardan ve başka yağlı bitkilerden elde edilir. Keten tohu­mundan elde edilen yağ, yağlıboya en­düstrisinde kullanılırken, geriye kalanlar ise margarin yapımında ya da rafine edi­lerek doğrudan yemek yapmakta kullanı­lır. Zengin enerji kaynakları olan yağlar insan beslenmesinde önemli bir yer tu­tarlar-. Vücudun gereksinmesinden fazla alman enerji yağ biçiminde depo edilir. A,D,E,K, vitaminleri yağda eridiklerin­den, bu vitaminlerin vücuda kazandırıla-bilmeleri için besinlere bir miktar yağ bulunması gerekir. Yağ, çeşitli organla­rın dış yüzünü örterek bu organları dış darbelere karşı, deri altında bulunan yağ dokusu ise vücudu soğuk havalarda ısı kaybına karşı korur. Besinler aracılığıyla mideye giren yağlar, midenin boşalması­nı uzatarak açlık duygusunu bastırır. Yağların insan vücuduna kazandır-dık-lan olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz yanları da vardır. Bu olumsuz özellikle­rinin dışında, aşırı yağlı besinlerle besle­nen kişilerde kandaki yağ miktarının yükselmesi ve bunun sonucunda damar sertliğinin gelişmesi tehlikesidir. Kanda­ki yüksek lipid oranının düşürülmesi açı­sından besinlerde bitkisel yağların kulla­nılması sağlık açısından daha yararlıdır.

Önceki MakaleBedri Baykam Kimdir Hayatı
Sonraki MakaleFatih portakal Mesaj Gönder Mail Adresi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz