Yakıt Nedir Kısaca

0
386
katı, sıvı ve gaz yakıt türleri

Yakıt genel anlamda – oksijenle reaksiyona giren, ısı veren herhangi bir yanıcı malzeme. Uygulamada ise, sadece belirli bir sıcaklıkta tepkime veren, yüksek bir kalori değerine sahip olan ve mevcut yollarla yeterli miktarda elde edilebilecek maddeler yakıt olarak kabul edilir. Yanıcı elementler (çoğunlukla karbon ve hidrojen) ve oksijen arasındaki kimyasal reaksiyona yanma denir. Bu işlem sonucunda, reaksiyon ürünleri (genellikle karbondioksit ve su buharı) reaksiyona giren bileşenlerden oluşur ve ısı üretilir.

Kimyasal bir reaksiyonda yer alan atomlar değişmez, ancak sadece bazı moleküllerin parçalanması ve diğerlerinin oluşumu sonucu yeniden düzenlenir. Örneğin, bir kimyasal reaksiyonun ürünü olan bir karbondioksit molekülündeki bir karbon atomu, bir yakıt molekülündeki reaksiyondan önceki ile tamamen aynıdır. Öte yandan, uranyum-235 gibi nükleer fisyon reaksiyonu sonucu  nükleer yakıtlardan nötronlar oluşur, temel parçacık emisyonları ve ısı oluşur ve yanma olmaz. Bu durumda, orijinal kimyasal element kripton ve baryum gibi diğer daha hafif elementlere dönüştürülür (ayrıştırılır). Nükleer füzyon reaksiyonunda (nükleer füzyon) daha ağır elementler oluşur. Örneğin, hidrojen helyuma dönüşür.

Kömür madeni

  Katı yakıtlar odun, kömür, kurutulmuş bitki tohumlarının kabukları gibi maddeler katı yakıtlara örnek olarak verilebilir. Kömür oluşum şekillerine göre linyit, taş kömürü, antrasit gibi farklı isim almıştır. Kömür yine en önemli fosil yakıtlar arasında sayılmaktadır. Sıvı yakıtlar Benzin, motorin, gaz yağı, biodizel, ispirto sıvı yakıtlara örnek olarak verilebilir. Benzin, motorin, gaz yağı gibi yakıtlar petrolün yer altından çıkartılarak işlenmesi sonucunda meydana getirilir. Gaz yakıtlar hava gazı, doğal gaz, biogaz gibi maddeler gaz yakıtlara örnek olarak verilebilir. Doğal gaz yer altında fosil halde bulunan bir yakıt türüdür. Hava gazı ise kömürden elde edilmektedir. Biogaz ise hayvan ve bitki atıklarından meydana gelmektedir.

ORGANİK YAKITLAR
Organik yakıtlar arasında linyit, sert ve antrasit kömürleri, petrol ve doğal gaz bulunur. Fosilleşmiş bitki artıklarının fizikokimyasal dönüşümlerinin son ürünleri olduğu için bu malzemelere genellikle fosil yakıtlar denir. Çeşitli yakıtların bileşimlerinin karşılaştırılması, hidrojen içeriğine kıyasla nispi karbon içeriğinin katıdan sıvı yakıtlara ve ayrıca gazlı yakıtlara geçiş sırasında azaldığını göstermektedir. Bu yakıtların tümü, karbon ve hidrojen arasındaki oran değiştirilerek birbirlerinden elde edilebilir. Hepsi, çeşitli kimyasal ürünlerin, motorların yakıtlarının ve yağlama yağlarının üretimi için değerli ham maddelerdir ve ayrıca ısı ve elektrik enerjisi kaynakları olarak da işlev görürler.
Doğal gaz. Doğal gaz, esas olarak metan serisinin temsilcilerinden oluşan ve azot, karbondioksit, hidrojen sülfit ve bazen helyum gibi diğer gazların küçük katkılarını içeren bir hidrokarbon karışımıdır.

Petrol ürünleri  normal basınçta sıvı halde olan doğal bir hidrokarbon karışımıdır, bu ürünler yer kürenin yüzeye yakın  bölümünde birikirler. Ayrıca çözünmüş uçucu hidrokarbonlar içerir. Petrolün işlenmesi ile  ligroin, motor yağları, akaryakıt ve petrol türevleri üretilir.

Yakıtlar

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here