Yargıtay başkanlığı sözleşmeli zabıt katibi alımı ilanı başvuru genel şartlar 2011

0
105

Yargıtay başkanlığı 100 zabıt katibi ve 10 çözümleyici, 10 programcı, toplam 120 kişi işe alacak.

YARGITAY BAŞKANLIĞINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÖZERE FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE LİSE MEZUNLARINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Personelde aranan şartlar

zabıt katibi, lise mezunu enaz

çözümleyici, lisans mezunu

programcı, önlisans mezunu

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

c) 2010-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS’den en az 70 puan almış olmak.

lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

d) Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

e)Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

aktır.

B-ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruları kabul edilen adaylar öncelikle hızlı ve doğru yazı yazma yeteneklerinin ölçülmesi için uygulama sınavına tabi tutulurlar, bu sınavda;

Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve hizmet gereğince, el ile dakikada yanlışsız ve okunaklı net en az 12 kelime, bilgisayar klavyesi ile dakikada en az 30 kelime, yazmaları zorunludur. (Her bir doğru kelime 3 puan değerindedir.)

Uygulama sınavında başarılı olanlar, sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar.

Yapılacak sözlü sınav Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır.

C-BAŞVURU FORMU VE İSTENİLEN BELGELER

İnternet www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.

D)BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 30/06/2011 tarihi saat 17.00’ye kadar şahsen Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

2- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

3- Özel Şartların belirlenebilmesi için başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygun bir sürede uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) ve bu sınavda başarılı olanlar arasında da sözlü sınav yapılacak olup; konu ile ilgili sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

4- Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve Sözlü sınav puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.

5- Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Önceki MakaleCristiano Ronaldo Türkiye de 18 haziran video izle resimler
Sonraki MakaleYurtdışı yükseköğretim diplomaları denkliği için seviye tespit sınavı 2. aşama 2011

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz