Yasama, Yürütme, Yargı hakkında kısaca bilgi

0
108

Yasama, Yürütme, Yargı hakkında kısaca bilgi.

Yasama organı : Anayasamızın m.7 ” Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” ifadeleri yer almaktadır.Bu durumda yasama organı beş yüz elli üyeden oluşan TBMM’dir.

Yürütme organı : Anayasa m.7 :”Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir” demektedir. Ancak Anayasa ikinci bölümde yürütme oranını düzenlerken “Cumhurbaşkanı”, “Bakanlar kurulu” ve “idare” olarak ayrıma gitmektedir. Bu durumda, idare organik olarak yürütme organı içinde yer alır. Bu ayrımın sebebi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun aynı zamanda siyasal organ olmaları ve salt siyasal faaliyetler yapabilmeleridir.

Yargı organı : Anayasa m.9 :”Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” demektedir. Bu durumda, yargı oranı bağımsız mahkemelerden oluşmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here