Yavuz Sultan Selim Dönemi kısaca bilgi

0
443

Yavuz Sultan Selim Dönemi hakkında kısaca bilgi.

Osmanlı Devleti’nin II. Beyazıt’dan sonra Yavuz Sultan Selim olmuştur.

Yavuz sultan selim oldukça sert bir kişiliğe sahiptir. Ömrünü atın üzerinde savaş yaparak geçirmiş bir Osmanlı Padişahıdır. Yavuz sultan selim yeniçeriler tarafından da oldukça sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahiptir.

Osmanlı tahtına geçtikten sonra Doğu Anadolu topraklarında Safevi devleti tehlikesi başlamıştı, bu devletin başında Şah İsmail vardı, Şah İsmail Doğu anadoluyu işgal etmek için buralara saldırıyordu.

Yavuz Sultan Selim safevi tehlikesini önlemek için bir ordu gönderdi ve çaldıran savaşı ile Osmanlı Devleti kazanmış oldu.

Böylece Doğu Anadolu’da tehdit ortadan kaldırıldı.

Memlüklerle iki savaş yapılmıştır, birincisi mercidabık savaşı ikincisi ise ridaniye savaşıdır.

Memlükler o dönemde islam dünyasının siyasi lideri konumundaydı. Çünkü halifelik o dönemde memlüklerin elindeydi.

Yavuz Sultan Selim mümlüklerin islam dünyasında çok fazla hizmet etmediğini düşünüyordu, bu yüzden mısır üzerine sefer düzenlemiştir.

İlk olarak Mercidabık savaşı yapılmış ve bu savaşı Osmanlı kazanmıştır. Bunun ardından Ridaniye savaşı yapılmış ve yine bu savaşı da Osmanlı kazanmıştır.

Yavuz sultan selim in yaptığı Mısır Seferi’nin sonuçları ;

Arabistan yarımadası alındı,

Kutsal topraklar Osmanlı Devleti’ne geçti,

Halifelik Osmanlıya geçti,

Baharat yolunun kontrolü de Osmanlı Devleti’ne geçti.

Bu dönemde Anadolu’da dulkadiroğulları beyliğine de son verildi.

Böylece ilk halife yavuz sultan selim oldu.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here