Yeni Türk Devletinin İlk Anayasa’sının Kabulü Hakkında Bilgi

0
97

Yeni Türk Devletinin İlk Anayasa’sının Kabulü:(20 Ocak 1921) Hakkında Bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması, detaylı bilgi,

Yeni Türk Devletinin İlk Anayasa’sının Kabulü Hakkında Bilgi

* Anayasa; bir devtelin yönetim biçimini, dayandığı temel ilkeleri, vatandaşların haklarını ve görevlerini bildiren temel kanundur. Millet egemenliğine dayanan yeni Türk Devleti’nin de böyle bir anayasaya ihtiyacı vardı. TBMM, bu ihtiyaçtan dolayı o günkü koşullara uygun bir anayasa hazırlayarak kabul etmiştir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here