Yeşil kart nasıl alınır? Yeşil kart almak için gereken şartlar

2
241

Yeşil kart kimlere verilir ? Yeşil kart nasıl alınır ? Yeşil kart nedir, yeşil kart ne işe yarar, yeşil kartı olmayanlar,

Yeşil kart olmayanlar ne yapmalı mersinden yazıyorum.

bu yazı 11 ocak 2012 tarihinde isa tarafından yazıldı

Cevap:

Yeşil kartın faydaları, yeşil kart nasıl alınır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu, ssk, ücretsiz sağlık hizmetleri, yeşil kart, yeşil kart alma hakkına sahip olan kişiler, Yeşil Kart almak için yapılması gerekenler, Yeşil kart almak isteyen, Yeşil kart almak istiyorum, Yeşil kart başvuru koşulları, yeşil kart başvuru ve bilgi formu, Yeşil kart Bürosu, Yeşil Kart cezası, Yeşil kart dosyası, yeşil kart hakkında kanun hakkındaki bilgiler.

Yeşil kart :

Aile içindeki gelirin; kişi başına düşen aylık tutarı, brüt asgari ücretin 1/3′ünden az olan vatandaşlarımız yeşil kart kapsamındadır.(3816 sayılı kanun,ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Devlet tarafından karşılanması)

YEŞİL KART BAŞVURU KOŞULLARI:
Hiçbir sosyal güvenlik kurulunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çevresinde aylık gelir veya aile içindeki geçim payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belinlenen asgari ücretin net tutarının 1/3′ ünden az olan vatandaşlar, Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar (örn. 2022 yasadan yararlananlar)

YEŞİL KART ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN YAPMASI GEREKENLER ;
1- Yeşil kart almak isteyen herhangi bir kişi herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmaması gerekmektedir. (SSK,BAĞ-KUR’ lu ve Emekli Sandığı) ayrıca aylık fert başına düşen geliri 126,70-YTL nin altında olacak.
2- Yeşil kart almak isteyen vatandaş, öncebulunduğu ilçenin devlet hastanesi Yeşil kart Bürosuna gidecek oradan “yeşil kart başvuru ve bilgi formu” ve yeşil kart verilecekler için soruşturma ve ikametgah belgesini alacak ve bu formların ilgili yerlere başvurusunu yapan kişi tarafından doldurulacak,
3- Mahalle veya köy muhtarına onaylatılacak,
4- Nüfus Müdürlüğünden kayıt alınacak,
5- Malmüdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden, Belediye Başkanlığından, Tarım İlçe Müdürlüğünden, Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünden ( TEKEL), Pancar Bölge Müdürlüğünden, Şoförler Cemiyetinden, T.C. Ziraat Bankasından,Türkiye İş Bankasından ve BAĞ- KUR Bürosundan istenen evraklar alınacak,
6- Yeşil kart dosyası, İlçe Jandarma Komutanlığına veya İlçe Emniyet Müdürlüğüne araştırma için verilecek,bu dairelerdeki araştırmadan sonra dosyalar yeşil kart bürosuna teslim edilebilmektedir,
7- Yeşil kart alan kişilerin (18 yaşından büyük olanları) SSK kaydına ise Yeşil kart bürosunda bakılmaktadır.
8- Dosyalar tamam olduktan sonra her hafta Perşembe günleri Kaymakamlığın İlçe İdare Kurulunda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Yeşil kart dosyalarının tüm işleri bittikten sonra, bir ay içinde yeşil kart alma hakkına sahip olan kişiler yeşil kartlarını almaktadırlar.

Geçmiş Olsun

Not : Sizler için daha açıklayıcı olabilmesi için buraya özel notlar girdim ;

Umarım işinize yarar , geçmiş olsun ,

GEREKLİ BELGELER :

Yeşilkart bilgi talep formu (Merkez Sağlık Ocağından alınabilir )
Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( Nüfus Müdürlüklerinden )
1 adet fotoğraf (5 yaşından büyükler için)

İkamet ettiği köy veya mahalle muhtarlığı, ilgili Belediye Başkanlığı, Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Tarım Kredi Kooperatifi, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü, Bölümlü Çay Fanrikası Müdürlüğü, Sürmene Fındık Tarım Satış Kooperatifi tahkikat yazıları.
(Hepsi formun üzerinde bulunacak şekilde)

AÇIKLAMALAR:
Aynı hane halkından yeşilkart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunmaları esastır ( Dikkat edilmesi gerekmektedir ).
Aynı hanede yaşayan biri veya birkaçı talep etmemiş olsa dahi, aile halkının tamamı aynı formda gösterilir.
Başvuru, velayet veya vesalet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci alarak başvuruda bulunulduğu bildirilir.

————————————————

Yeşil kartın kapsam alanı genişletiliyor

Yeşil kartın kaldırılacağı haberi söylentiden ibarettir.
SGK, yeşil kartın kapsamını da genişletiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Primsiz Ödemeler Genel Müdürü Yadigar Gökalp, yeşil kartın kaldırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kurulan Sosyal Güvenlik Merkezi törenle açıldı. SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürü Gökalp, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl reform niteliğinde yeni bir yapılanmaya gittiklerini söyledi.

Bu yapılanmadaki amacın insanlara daha etkin hizmet verilmesi olduğunu kaydeden Gökalp, şöyle konuştu:

‘Yeşil kartlarla ilgili vatandaşlarımızın kaygıları bulunuyor. Yeşil kartlar konusunda gözden kaçan bir nokta var. Yeşil kart almak isteyen vatandaşların gelir hesaplamaları yapılırken net asgari ücretin 3′te 1′inin altında hesaplanıyordu. Oysa kanunda yapılan değişiklikle kapsam genişletildi. Geliri brüt asgari ücretin 3′te 1′inden az olanlara yeşil kart verilecek. Bununla beraber geliri biraz daha yüksek olanlar yeşil kart kapsamına alındı. Yeşil kartın kaldırılması söz konusu değil.’

SGK İl Müdürü Adil Demir ise insan odaklı hizmet verme gayretinde olduklarını söyledi.

Nüfus yoğunluğu, prim ödeyen sayısı ve aktif sigortalı sayısı gibi bazı kriterleri göz önünde bulundurarak Mardin’in Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde müdürlükler açmaya karar verdiklerini kaydeden Demir, şunları söyledi:

‘Midyat Merkez Müdürlüğü olarak 8 aydan bu yana hizmet vermekteyiz. Nusaybin’de de böyle bir şube açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kızıltepe’de ise merkez açma çalışmalarımız sürüyor. Mardin’de nüfusun yüzde 80′e yakını tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor. Buna rağmen ildeki vatandaşların sadece yüzde 1,27’si bu sigortaya kayıtlı. Oysa ki biz bunun genişlemesini ve insanlarımızın bu imkanlardan yararlanmasını istiyoruz.’

Nusaybin Kaymakamı Yücel Gemici ise SGK’nın Türkiye’nin sosyal devlet olduğunu gösteren en önemli kurumlardan olduğunu belirterek, ilçede merkezin açılmasından memnuniyet duyduklarını, bundan sonra ilçede vatandaşların kurumla ilgili işlerinde zaman ve emek israfının önüne geçileceğini bildirdi.

İlçedeki kamu kuruluşlarının yöneticileri ve muhtarların da katıldığı tören, kokteylle sona erdi.

alıntı : internethaber.com

——————————–

( Yeşil Kart ile ilgili Kanun Maddesinin ; Orjinal halidir . Sizleri bilgilendirebilmek amacıyla yayınlanmıştır. )

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 3816

Kabul Tarihi :18.6.1992

Yayımlandığı R Gazete Tarih :3.7.1992 Sayı :21273

Yayımlandığı Düstur :Tertip:5 Cilt:31 Sayfa:199

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunma yan Türk vatandaşlarının bu giderlerinin, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçilinceye kadar Devlet tarafından karşılanması ve bu hususta uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun; hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek ay

lık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3′ünden az olan ve Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının;

a) Türkiye’deki yataklı tedavi kurumlarında yatarak görecekleri tedavi hizmetlerini ve her türlü masraflarını,

b) Tedavi hizmetlerini verecek kurum ve kuruluşları,

Kapsar.

Ancak, herhangi bir sağlık güvencesi altında olanlara bağımlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekenler, silah altında bulunanlar ve sağlık güvencesi olan yüksek öğrenim öğrencileri bu Kanun kapsamı dışındadır.

Birinci fıkradaki miktarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Temel ilke ve esaslar

Madde 3- a) Bu Kanun kapsamına giren vatandaşlara bu Kanunun öngördüğü tedavi hizmetlerinden hiçbir ücret ve bedel ödemeksizin yararlanmaları amacıyla birer “Yeşil Kart” verilir.

b) Aylık gelir veya gelir payları artarak ikinci maddede belirtilen miktarın üzerine çıktığı anlaşılanların bu Kanunla öngörülen hakları sona erer ve kendilerine verilen Yeşil Kart geri alınır.

c) Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlara, talepleri halinde, hiçbir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın Yeşil Kart verilir.

Aylık gelir veya gelir paylarının hesaplanması

Madde 4. – Bu Kanunun uygulanmasında; ikinci maddede öngörülen aylık gelir veya gelir payı, aynı hanede yaşayan eş, ana, baba ve çocuklar ile üçüncü dereceye kadar hısımların gelirleri esas alınarak hesaplanır.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hane halkı gelirinin hesaplanmasında her bir kişinin;

a) Hizmet karşılığı olarak ücret veya yevmiye gibi nakdi gelirleri,

b) Nakdi tarım gelirlerinin tutarı,

c) Menkul veya gayrimenkul kira, faiz ve temettü gelirleri,

d) Devletten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde ettikleri nakdi transfer ve hibe gelirleri,

e) Yukarıdaki bendlerde belirtilen türlerden ayni gelirleri,

Göz önünde tutulur.

Hane halkının herbirinin yukarıdaki fıkraya göre elde ettikleri nakdi ve ayni bütün gelirlerinin toplamı hanede yaşayan hısımların sayısına bölünerek her birinin gelir payının ikinci maddede belirtilen miktarın altında olup olmadığı tespit edilir.

Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu

Madde 5- Ekonomi işlerinden sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında İçişleri, Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından oluşan Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

Kurul;

a) Sağlık hizmetlerinin fert başına yıllık ortalama sağlık harcamaları miktarını tespit etmek,

b) Tespit edilecek miktara göre bütçeye konulacak ödeneği belirlemek,

c) Kanun kapsamına giren kişilerin tedavilerinin, kamuya ait tedavi kurumları ile özel sağlık kuruluşları ve sosyal güvenlik kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak düzenli yürütülmesini sağlamak,

İle görevlidir.

Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetleri Sağlık Bakanlığınca yürütülür. Kurul, en az altı ayda bir toplanır.

İl ve ilçelerde sağlık güvencesi tespiti

Madde 6- Bu Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin talepleri, bu Kanundaki esas ve usullere göre, illerde il idare kurulu, ilçelerde ilçe idare kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Bilgi işlem ve araştırma yetkisi

Madde 7- Altıncı maddede öngörülen kurullar, görevlerini yerine getirirken her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan, bankalardan ve talep sahiplerinden bilgi ve belge istemeye, gerekli araştırmaları yapmaya ve talep sahibi ilgililerin ikamet ettiği köy ve mahallelerin muhtarlarını kurul toplantılarına çağırmaya yetkilidirler.

Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri, muhtarlar, jandarma ve emniyet görevlileri, gerektiğinde talep sahiplerinin durumlarını araştırarak yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre il ve ilçe idare kurullarına bildirirler.

Yeşil Kartın ve sağlık hizmetlerinin verilişi

Madde 8- Yeşil kart, gerekli araştırma ve incelemeler yapıldıktan sonra, il ve ilçe idare kurullarının kararı üzerine valilik ve kaymakamlıkça hak sahiplerine verilir.

Mali kaynak ve ödeme

Madde 9- Bu Kanuna göre sağlanacak sağlık hizmetlerinin bedelini karşılamak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu ödeneğin miktarı, Yeşil Karttan yararlanacak olanların sayısı ile Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu’nun kişi başına yıllık olarak belirleyeceği ortalama sağlık gideri esas alınarak tespit edilir.

Yataklı tedavi kurumları, bu Kanun kapsamına giren kişilere verdikleri sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerini Sağlık Bakanlığına fatura ederler.

Ödeme, en geç 15 gün içerisinde, ödeme emri beklenmeksizin Sağlık Bakanlığınca

gerçekleştirilir.

Sağlık Bakanlığı, bir önceki aya ait fatura edilen hizmet tutarlarını esas alarak bu tutarların iki misline kadar avans ödeyebilir.

Cezai müeyyideler

Madde 10- Bu Kanun kapsamına girecek durumda olmadığı halde gerçek dışı beyan veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle Yeşil Kart alarak ücretsiz tedaviden yararlananlar ve yararlandırılanlar ile aylık geliri veya gelir payı bu Kanun kapsamı dışına çıkmayı gerektirmesine rağmen Yeşil Karttan yararlanmaya veya yararlandırmaya devam gunceliz.net edenlere yapılan harcamalar kendilerinden, velilerinden veya kanunen bakmakla yükümlü bulunan yakınlarından iki misli olarak geri alınabileceği gibi, bu belgeleri kullanan ve düzenleyenler hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır.

Saklı olan hükümler

Madde 11- Özel kanunlara göre ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları olup da bu Kanuna göre Yeşil Kart talebinde bulunmayanların anılan kanunlardan doğan hakları saklıdır.

Bu kanuna göre Yeşil Kart alacak durumda olmayanların ödeme gücünü aşan sağlık hizmetleri ile bu Kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetleri ile bu Kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin karşılanmasında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Yönetmelik

Madde 12- 4 üncü maddede öngörülen aylık gelir ve gelir payının belirlenmesine ve 9 uncu madde uyarınca yapılacak ödemelere dair usul ve esaslar ile Yeşil Kartın şekli, sahiplerinin sağlık kurumlarına sevki, bunlara tedavi hizmeti verilmesi, kullanılacak belgelerin şekil ve içeriği ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar; İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşleri alınarak Sağlık Bakanlığınca bir ay içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Geçici Madde 1- 1992 yılı içinde bu Kanuna göre yapılacak harcamalar, Sağlık Bakanlığının 1992 yılı bütçesinin transfer harcamaları tertibine bu maksatla konulan ödenekten karşılanır.

Geçici Madde 2- Yeşil kart verilmesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile gerice yörelerdeki vatandaşlardan başlanır.

Geçici Madde 3- Daha önce kendilerine Yeşil Kart verilmiş olanlar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, il ve ilçe idare kurularına başvurarak kayıtlarını yaptırırlar.

Yürürlük

Madde 13- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Önceki MakaleSafra Kesesi taşı belirtileri ve Safra kesesi taşı neden oluşur
Sonraki MakaleKıl dönmesine karşı kür , bitkisel çözüm soğan kürü

2 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz