1961 Anayasası’nın özellikleri kısaca maddeleri önemli yerleri

0
245

1961 Anayasası’nın özellikleri kısaca maddeleri önemli yerleri
– Kuvvetler ayrılığı sağlanmıştır çoğulcu demokrasi ilkesi benimsenmiştir TBMM Cumhuriyet senatosu ve Millet Meclisi olarak ikiye ayrıldı yargı bağımsızlığı sağlandı Anayasa Mahkemesi kuruldu yasama yorumu kaldırıldı hakemlik teminatı getirildi siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmezidir ilk kez siyasi partilerin çoğulcu yapısı benimsendi işçi Memurlara Grev ve sendika kurma hakkı tanındı Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu üniversiteler ve TRT özerk hale getirildi yerel yönetimlerin yetkileri kısmen arttırıldı.
-İki meclisli parlemento sistemini kabul etti,
-Kuvvetler ayrılığı prensibi getirildi,
-Yürütme organını Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu oluşturdu.
-Meclis yasalarda son söz hakkına sahip oldu,
-Hukuk üstünlüğü ilkesi benimsendi,
-Seçimler; serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy ilkesine göre yapılacak,
-Çoğunlukçu demokrasi anlayışından, çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.
-Temel hak ve hürriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verildi,
-Üniversite ve Trt’ye özerk statü tanındı,
-Anayasa mah. Kuruldu.
-DPT kuruldu.
-Milli birlik komitesi kuruldu,
-İki meclisli sistem kuruldu. Millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu.

Bakınız : 1961 anayasası

Önceki MakaleKıbrıs meselesi hakkında bilgi
Sonraki MakaleSivil kavramının tarihi gelişimi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz