Albümin nedir? Albümin işeme hastalığı nedir kısaca

0
169
albümin hastalığı
albümin hastalığı

Albümin nedir? Albümin işeme hastalığı nedir kısaca

Canlılarda organizmadaki işlemlerin temeli olan en önemli madde. Karbon, oksijen, azot, hidrojen ve genellikle kükürtten birleşmiştir; yapı taşları amonoasitlerdir. Hayvan ve bitki dokularında bulunur.

Albüminlerde, hemen hemen bütün aminoasitler vardır ve bunların hidrolizleri yoluyla elde edilebilirler. Albüminlerin moleküler ağırlıkları ultrasantrfüjde sedimantasyon sabitlerinin incelenmesiyle belirlenmiştir. İlk defa, on yıl kadar önce, isveçli kimyacı The Svedberg tarafından kullanılan bu makine  içinde albümin bulunan eriyiklere çok kuvetli bir merkezkaç kuvvet uygulanarak albüminlerin sedimantasyonunu sağlar. Bu gibi kuvvetler kitleyle orantılı olduğu ve albümin molekülleri yeterli kitleye sahip bulunduğu için, bunlar eriyikten ayrılan ilk ayrılma hızları ölçülerek moleküler ağırlıkları hesaplanabilir.Siüt albümini halinde bu 17.000 ve serum albüminde 67.000’dir.

Albüminler kolaylıkla çökelti meydana getirir ve tuzlama yoluyla içinde bulundukları eriyiklerde tortu haline geçerler. Bu yöntem albümin eriyiğine %70-100 arasında sodyum klorür, amonyum sulfat gibi tuzların eklenmesinden ibarettir. Böylece hafif bir sarıya kaçan beyazlıkta, lapamsı, çökeltiler elde edilir.

Bir albüminin moleküler yapısında olan bazı özel aminoasitler ilginç reaksiyonlara konu olurlar. İçinde belirli bir albümin aranan eriyiğe bazı özel maddelerin eklenmesi, eğer albümin varsa, eriyiğe özel bir renk verir. Söz konusu reaksiyonların en önemlileri şunlardır: Fenilalanin, tirozin ve triptofanı belli eden, ayrıca sarı bir renklendirme yapan, ksantoproteik reaksiyonu; gene triptofanı belli eden mor bir halka meydana getiren Adamkiewicz reaksiyonu; Millon, Pauly, reaksiyonları vb.

Albümin hastalığı nedir

Böbreklerin hastalanıp iyi çalışmadıkları ya da çoğunlukla böbreklerin aşırı bir yük altında olduğu durumlarda, idrarda olağanüstü albümin bulunması hali.

Önceki MakaleDinamometreler, kuvvetin hangi etkisi kullanılarak yapılır
Sonraki MakaleAlbinizm nedir kısaca

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz