Algoritma Nedir Algoritma Örnekleri Soruları Kısa Bilgi

0
204

ALGORİTMA belirli bir tip problemiı çözümünü elde etmek için yapılması ge­reken işlemler dizisini belirten komut listesi. 9. yüzyılın başında yaşayan Arap matematikçisi Muhammet bin Musa El Harizmi’nin Batı dillerindeki adı olan Al Korismi’den türetilmiştir. İnsanlar olsun, insan eliyle geliştirilmiş makineler ol­sun, davranışlarını belirli sınırlamalar ve komutlar çevresinde gerçekleştirirler. Örneğin bir çarpma işlemi yapılırken sı­rasıyla şu komutlar verilir: 1. Çarpan ile çarpılanın sağdan ilk rakamarını çarp. 2. Çıkanı çarpının ilk rakamı olarak yaz. 3. Çarpanın ilk rakamını çarpılanın ikinci rakamıyla çarp, ilk çarpımdan gelen el-deyi ekle, çarpımın ikinci rakamı olarak yaz vb. Algoritmada istenen, işlemlerin her aşamasında belirli bir yolu izleyecek biçimde sonlu bir komutlar listesinin ve­rilmesidir. Ayrıca bu komutlar listesi ol­dukça açık olmalı, konuyla ilgisi bulun­mayan bir kişi bile algoritmadan yarar­lanarak işlemleri yapabilmelidir.

Biyolojik varlıklar da doğal algorit­malar uyarınca davranışta bulunurlar (yolda yürürken, kitap okurken, yemek yerken vb). Ne var ki, bu tür algoritma­ları görevli organlar kendiliğinden türlü koşulara uyum sağlayarak gerçekleştirir­ler. Günlük etkinlikleri içinde insanlar bunun farkında olmaz. Ancak her türlü komut sinir sistemimiz yoluyla beynimi­ze ulaşır ve orda işlenip uyarılar belirli bir davranışa dönüşür. Bu komutlar ha­berlerdir. Algoritmalar her türlü işlemde kullanılabilir. Hatta algoritmanın algorit­ması da yapılabilir. Ancak sonuç çıkarabilme problemleri, kendi kendine hesap edilebilme problemleri, örtme ve çevrilebilme problemleri algoritmik olarak çö-zülemezler.Elektronik makinelerin prog­ramları da bir tür algoritmadır.

Önceki MakaleBalyoz Davası Ne Demektir Nedir?
Sonraki MakaleSadri Alışık Hayatı Biyografisi Oynadığı Filmler

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz