Atatürk’ün sözlerinden onun bilim ve teknolojiye verdiği önemle ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir

0
89

Atatürk’ün sözlerinden onun bilim ve teknolojiye verdiği önemle ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir

Atatürk Türk toplumunun ilerlemesinde, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında en önemli yolun bilim ve teknolojiden geçtiğini söylüyor, bu alanda yapılan gelişmelerin ve değişimlerin yakından takip edilmesinin şart olduğunu söylüyordu, bunları yapmadığımız durumda başka milletlerin egemenliği altına girmenin kaçınılmaz olduğunu anlatıyordu.

Atatürk, ilim ve fen, teknoloji ve bilim konularına büyük önem vermekteydi, yaptığı inkilaplarda da yine bunun izlerini rahatlıkla görebilmekteyiz, çünkü Atatürk ilerlemenin en temel taşlarından birisinin ilim ve fenden geçtiğini söylüyordu.

Günümüzde gelişmiş büyük ülkelere baktığımızda hepsi teknolojide, bilimde oldukça ileride olduğunu görmekteyiz, Atatürk’ün yıllar önce söylediği sözlerini günümüzle kıyasladığımızda ne kadar doğru ve isabetli bir çıkarım yaptığını rahatlıkla görebiliyoruz.

Sonuç olarak bizler de genç nesil olarak, sürekli yeniliğe, sürekli araştırmaya, tabletle bilgisayarla sürekli oyun oynamak yerine bir oyun nasıl yapılır, bilgisayar nasıl çalışır gibi kafamızda birtakım sorulara cevap aramaya başlayarak, teknolojide ve diğer alanlarda bilgi sahibi olmalı ve ilerlemeliyiz.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here