Cevdet Sunay Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi

0
154

Cevdet Sunay, asker, devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci cum­hurbaşkanı (Erzurum 1899 – İstanbul 1982). Kuleli Askeri Lisesi’ne girdi. 1917’de, son sınıftayken Birinci Düftya Savaşı’nın subay gereksinimi nedeniyle benzerleriyle birlikte talimgaha alındı. Kısa bir eğitimden sonra topçu asteğmen rütbesiyle Filistin Cephesi’ne gönderildi. Kudüs Savaşı’nda yararlılığı görülerek teğmenliğe yükseltildi. Türk ve Alman savaş madalyası aldı. 1918 Ağustosunda İngilizlere tutsak düştü. Mısır’daki İngi­liz tutsak kampına gönderildi. Serbest kalmca Kurtuluş Savaşı’na katılmak üze­re Anadolu’ya geçti. Önce Maraş ve An-tep Cephesi’nde görevlendirildi. 1922 başında, Batı Cephesi’nde 41. Tümen Topçu, Alayı’nda görev aldı. Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşları’na ka­tıldı. Zaferde İstiklâl Madalyası ile ödül­lendirildi. Savaş somasında Harp Okulu öğrenimini tamamladı. 1927’de Topçu Okulu’nu bitirdi. Aynı yıl girdiği Harp Akademisi’ni 1930’da bitirerek kurmay subay oldu. Kara Kuvvetleri’nin çeşitli birlik ve karargâh görevlerinde, Harp A-kademisi’nde iki kez öğretmen olarak geçen başarılı hizmetten sonra Zırhlı Tu­gay komutanıyken Ağustos 1949’da tuğ­generalliğe yükseltildi. General rütbele­rinde Genelkurmay Harekât Başkanlığı, 33. Tümen Komutanlığı ve 9. Kolordu Komutanlığı yaptı. Ağustos 1959’da or­generalliğe yükselerek Genelkurmay İ-kinci Başkanlığı’na atandı. 27 Mayıs 1960 Harekâtı’ndan sonra 3 Haziran 1960’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, 4 Ağustos 1960’ta da Genelkurmay Baş­kanlığı’na getirildi. 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 askeri ayaklanmaları, kararlı tutumuyla bastırıldı. 1965’te dolan görev süresi bir yıl uzatıldı. 14 Mart 1966’da isteğiyle emekliye ayrıldı. Aynı gün, cumhurbaşkanı vekilince Cumhuriyet Senatosu üyeliğine atandı. 28 Mart 1966′ da TBMM tarafından cumhurbaşkanı se­çildi. Cumhurbaşkanlığı döneminde TBMM’de onaylanan 944 yasadan 17’sini bir daha görüşülmek üzere Mec­lis Başkanlığı’na geri gönderdi. 927 yasa yayınlanarak yürürlüğe girdi. 3 kez Sü­leyman Demirel, 2 kez Nihat Erim, 1 kez Suat Hayri Ürgüplü ve son olarak Ferit Melen’i başbakan olarak hükümeti kurmakla görevlendirdi. Ancak, Ürgüp-lü’nün hükümetini onaylamadı. Çağrılı olarak sırasıyla İran, Pakistan, Tunus Irak, Afganistan, İngiltereye, Fransa, ABD, Libya, Ürdün, Habeşistan, SSCB, Romanya ve Federal Almanya’yı resmen ziyaret etti. ABD ve Fransa dışında bu devletlerin başkanlarını Ankara’da ağır­ladı. 25 kişiyi kontenjandan senatör ata­dı. Görev süresinin bitiminde, 29 Mart 1973’te tabii senatör olarak Cumhuriyet Senatosu’na katıldı. Bu görevini 12 Ey­lül 1980’e kadar sürdürdü.

Önceki MakaleKemal Sunal Kimdir Hayatı Biyografisi
Sonraki MakaleKaddafi’nin oğlu öldü

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz