Demokrasi ve sivil toplum ilişkisi

0
119

Demokrasi, demokratikleşme ve sivil toplum ilişkisi

Demokrasi nekadar gelişmişse, sivil toplumda okadar gelişmiş demektir at başı şeklinde ilerler, avrupada stk ların gelişmiş olması demokrasinin de gelişmiş olduğunun göstergesidir.

STK lar birer okul gibi gelişmeli ve aktif bilinçli vatandaşlar yetiştirmesi gerekmektedir, vatandaşlık bilincinin oluşmasında yardımcı olur, sivil toplum tarafsız devlet hakem ile sivil alanı oluşturarak bir köprü oluşturmalıdır.

Sivil toplumun demokrasiyi sağlaması için ;

-Sivil toplum devletin zor kullanma kabiliyetini sınırlandırmalı ve toplum lehine çevirmeli.

-Sivil toplum devleti disipline etmeli,

-bireyle sivil toplum arasındaki ilişkiyi kayıt altına alır, keyfiliği önler hukuk ilkeleri çerçevesinde yer almasını sağlar.

-Devlete karşı önemli bir kurucu rol oynaması sivil toplumu güçlendirir.

-Demokratikleşme devlet eliyle konulmaz, kanun çıkarma veya yasa yapma ile demokrasi oluşturulmaz.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here