Denetim alanları nelerdir

0
69

Denetim alanları nelerdir, denetim alanları hakkında kısaca bilgi,

Denetim alanları Mali denetim, hukuki denetim, mesleki denetim ve idari denetim olmak üzere 4 ana başlık altında inceleyeceğiz.

Mali Denetim : Belirlenen süre içinde gelir ve giderlerin ilgili mevzuata uygun şekilde kullanıldığı denetlenir.

Hukuki denetim : Örgütün yapısı ve işleyişinin kurallara uygun olup olmadığı denetlenir.

Mesleki denetim : Meslek elemanlarının mesleklerini yaparken mesleki kurallara uyup uymadıkları konusundaki denetime denir.

İdari denetim : Tüm yönetim fonksiyonlarının etkili biçimde ilerlemesi için çalışanların yönetilmesi.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here