Edebi eserler hakkında bilgi

0
122

Edebi eserler nelerdir ?

Duygu, düşünce ve hayallerin insanda estetik zevkler uyandıracak şekilde, sözle veya yazıyla etkili olarak anlatılması sonucu ortaya konan esere edebî eser denir.

Edebî eserler, insandaki güzellik duygusunu besler ve geliştirir. Edebî eserlerin anlatım aracı dildir. Bu tür eserlerde düzgün, etkili ve güzel bir dil kullanılır.

Edebî eserlerin konusu olaylar, duygular, düşünceler ve hayallerdir. Sanatçı edebî eseri meydana getirirken olaylara, doğa ve insana bakışını; duygu, düşünce ve hayallerini eserine yansıtır. Bunun için edebî eserler insanda heyecan ve hayranlık duygusu uyandıran eserlerdir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here