İki Yüzlü Açı Nedir

0
83

ikiyuzluaciİki Yüzlü Açı
Aynı yarım doğrudan çıkan iki sonsuz yarım düzlemin, uzayı ayırdıkları iki sonsuz bölgeden her biridir.
İki (AB)C ve (AB)D yarım düzlemine açının yüzleri ve bunların ortak AB başlangıçlarına iki yüzlü açının kenarı denir.
Bir iki yüzlü açının, yüzleri üzerinde bulunmayan herhangi bir noktasının, açının içinde bulunduğu söylenir.
İki yüzlü açılar, düzlem açılar gibi adlandırılırlar ; Tam açı, bütün açı, dik açı, vb. gibi.
İki yüzlü açının kenarının aynı bir M noktasında, yüzleri üzerinde ve kenara dik olarak çizilmiş a,b yarım doğruları arasındaki açıya iki yüzlü açının normal kesiti denir.

Verilen bir iki yüzlü açının bütün dik kesitleri birbirlerine eşittirler. Normal kesitleri eşit olan iki yüzlü açılara eşit denir ve iki yüzlü açıların değerleri normal kesitlerini ölçen derece ya da radyan sayısıyla ölçülürler.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here