İşkur 4/B Sözleşmeli 713 Büro Personeli Alımı İlanı Başvuru Şartları

0
139

iskurİşkur dan yapılan resmi açıklamada 29 mart 2013 tarihini taşıyan açıklama yurt içinde birçok şehirde büro personeli alımı yapılacağı belirtildi.

İşkur dan yapılan resmi duyuruda 713 sözleşmeli Büro Personeli alımı yapılacağı kamuoyuna duyuruldu, yazının devamında işkur sözleşmeli büro personeli alımı şartları konusunda bilgi alabilirsiniz.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ (4/B) BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 6/6/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın değişik 14 üncü maddeleri ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 213 ön lisans, 500 lisans mezunu olmak üzere toplam 713 sözleşmeli Büro Personeli alımı yapılacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

Sözleşmeli Büro Personeli olarak atanabilmek için;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
Lisans mezunları için 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu, ön lisans mezunları için ise 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
Son müracaat tarihi itibarıyla lisans veya ön lisans programından mezun olmak. (son başvuru tarihi itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)
Lisans mezunları için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan sınavdan en az 70 puan almış olmak,
Ön lisans mezunları için KPSS (B) grubu KPSS P93 puan türünde 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan sınavdan en az 70 puan almış olmak,
şarttır.

Halen 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuramayacaklardır.

Başvuru

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 01/04/2013-15/04/2013 tarihleri arasında başvurularını internet yoluyla (www.iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 15/04/2013 Pazartesi günü saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir.

İşlem adımları:
Başvuru formunun doldurulabilmesi için Kurum iş arama sistemine, iş arayan kaydı yapılması gerekmektedir.
www.iskur.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve iş arayan kaydında kullanılan şifre ile sisteme giriş yapılır.
Ana sayfadaki “Büro Personeli Tercih Formu” linki tıklanır.
Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.
İnternet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Büro Personelleri en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir.
Kurum tarafından, Lisans mezunları için 7-8 Temmuz 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirmeleri yapılacaktır.

İşe Yerleştirme

İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi Kurum tarafından yapılacaktır.
Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Kurum tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına atanacaklardır.
Yerleştirme listesi Kurum www.iskur.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar, yerleştirme listesinin, “www.iskur.gov.tr” internet adresinde ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri ve sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler

KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,
Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,
Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı,
Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
Sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
4 adet vesikalık fotoğraf.

Diğer Hususlar

KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.
Ataması yapılan Sözleşmeli Personelin, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde” yer alan hükümler dışında, başka birime ataması yapılmayacaktır.
İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres ve İletişim Bilgileri:
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı :
Tel: 0 (312) 434 20 53 – 0 (312) 419 01 25 – 0 (312) 425 06 86 Dahili 257
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
İŞKUR İletişim Tel: 444 75 87
ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170
İnternet Adresi: www.iskur.gov.tr

EK:1- Lisans Mezunları için Sözleşmeli Büro Personeli Kontenjan Tablosu(1 sayfa)

Önceki MakaleSüleyman Demirel Üniversitesi Bahar Şenlikleri Konserleri
Sonraki MakaleHabertürk İtü Sbs Deneme Sınavı Cevap Anahtarı 6-13-20-27 Nisan 2013

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz