Kpss En Çok Hangi Derslerden Soru Çıkar, Dağılımı

0
121

Bu sıralamada Genel Yetenek ve Genel Kültürden son­ra en çok puanın hesaplanmasında yer almaktadır. Ya­bancı dil sınavı puanı (YD) 120 puan içerisinde 91 tane puanın hesaplanmasında kullanılmakta 29 adet pua­nın hesaplanmasında ise kullanılmamaktadır. Hesap­lanmasında kullanılan 91 puan içerisinde 49 puanın % 10’unu, 4puanın % 15’ini, 11 puanın % 20’sini, 1 puanın %25’ini, 20puanın % 30’unu, 3puanın % 40’ını, 1 pua­nın % 50’sini, 2 puanın % 60’mı oluşturmaktadır.

82 puan hesaplanması içinde bulunan İktisat (İK) ise 4 puanın % 05’ini, 31 puanın % 10’unu, 1 puanın % 12’sini, 22 puanın % 15’ini, 17 puanın % 20’sini, 1 pu­anın % 30’unu, 1 puanın % 35’ini, 1 puanın % 45’ini, 3 puanın % 50’sini, 2 puanın % 60’mı, 1 puanın % 65’ini, oluşturmaktadır.

Puan hesaplamalarında en fazla kullanılan ders grup­larından İktisat, Hukuk, Maliye ve Muhasebe derslerine öğrenciler daha fazla çalışarak KPSS’den yüksek puan­lar alabilirler. Bu söylemimizden diğer grupların önem­siz olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Fakat iktisadın da ana mantığını oluşturan “kıtlık kanunu’ kapsamında za­manın kıt olduğunu düşünürsek, zamanında KPSS’ye hazırlanmayan öğrencilerin zamanı etkin kullanmala­rı anlamında ilk dört gruba ağırlıklı,çalışarak KPSS pu-anlarını yükseltmeleri muhtemeldir. İlerleyen sayfalarda da aynntılı olarak görüleceği üzere kurumların yapmış oldukları giriş sınavlarında da en fazla sorunun geldiği gruplar sırasıyla İktisat, Hukuk ve Maliye, olmaktadır. Bu bakımdan da KPSS sonrası giriş sınavlarında da başa-nelöe edilmesi bu 3 grubun çok iyi şekilde çalışılması­nı zorunlu kılmaktadır.

Bu sınavlara girmeyi düşünen adayları zamanlarının büyük bir kısmını bu gruptan aynntılı olarak öğrenme ton konusunda uyarıyoruz.

KPSS bu iki tür kadrolara yapılacak atamaları kapsa­maktadır. A grubu kadrolar, Müfettişlik, Denetmelik, Uz­manlık, Kontrolörlük vb. Özel yarışma sınavına tabi tu­tulmak suretiyle girilen ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlilik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevleri kapsamaktadır. B grubu kadrolar İM bu meslekler dışında kalan kadro ve görevleri kapsa­maktadır.

Önceki MakaleAssassin’s Creed 3 Kasma Takılma Sorunu Kesin Çözüm
Sonraki MakaleKpss A Grubu Kadroları

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz