Montgomery bernard law

0
115

Bernard Law, İngi­liz mareşali (Londra 1887-Alton/Hamps-hire 1976). Londra’da St. Paul Okulu’nu bitirdikten sonra Kraliyet Askeri Akade-misi’ne gitti (Sandhurst, 1908). Piyade teğmeni olarak görev aldı. Birinci Dün­ya Savaşı’nda Fransa ve Belçika’da sa­vaştı, Filistin ve Eski Ürdün’de general olarak tümen yönetti (1938-1939). İkinci Dünya Savaşı’mn çıkmasıyla tümen ko­mutam olarak Fransa’ya gitti. 1940’ta Dunkerque’den askerlerini tahliye etti, İngiltere’de 5. Kolordu’nun başına geçti. 18 Ağustos 1942’de Alman Erwin Rom-mel’in yönetimindeki tüm kuvvetlerin başına geçerek Fransa’nın işgaline hazır­landı. 1944 Haziran’ında yapılan Nor-mandiya Çıkartması’ndan sonra Ağusto­sa kadar tüm kara operasyonlarını yönet­ti. Bundan sonra İngiliz ve Kanada ordu­larından oluşan 2. Ordu grubunun yöne­timini üstlendi. 1 Eylül’de mareşal rütbe­sini aldı. En büyük zaferini Eylül 1944’te Ren Irmağı’nın geçilmesi sırasın­da aldı. 17 Aralık 1944’te kısa süre için tüm İngiliz ve ABD kuvvetlerinin yöne­timi üstlendi. 4 Mayıs 1945’te Hollanda ve Kuzeybatı Almanya’daki Alman kuv­vetlerini teslim aldı. Almanya’yı işgal eden orduların başına geçti (22 Mayıs 1945) ve Müttefik Kontrol Komisyonu üyesi oldu. 1946’da imparatorluk ordu­sunun başına getirildi, 1948-1951 arasın­da Batı Avrupa Birliği Savunma örgütü üyesi oldu. 1951’den 1958’e kadar NA­TO güçlerini yönetti. Yazılarını Biyogra­fide topladı (1958).

Önceki MakaleSibel üresin kimdir? Biyografisi? Açıklamaları
Sonraki MakaleCinler insana nasıl musallat olur? zarar verirmi ?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz