Obsidyen Taşının Özellikleri

0
147

OBSİDİYEN, koyu camı andıran, vol-kaNik kaya. Camsı görünümünün yanı sıra en önemli fiziksel özelliği konkoidal kırınımla oluşudur. Kimyasal bileşimi çoğunlukla diyorit gibi nötür ya da ba­zik, seyrek olarak da asitlidir. Öbsidiyen silis bakımından zengin, su bakımından yoksul bir mineraldir. Siyah, koyu kah­verengi ve gri renklerde ve yan saydam olan türleri camsı öbsidiyen incili öbsidi­yen, parlak öbsidiyen adlarıyla bilinir. Gerçek cam, köpüklerinden oluşan sün­ger taşı da birçok gaz kabarcığına sün-gerleştirilen hafif bir obsidiyendir. Obsi-diyenin kedi gözü olarak adlandırılan beyaz gümüş ya da kırmızı altın rengi parlaklığındaki türü Amerika’da yaygın olarak bulunur. % 65 silikat içeren ana türlerine daha çok İzlanda, Azor Adaları ve Milo’da, % 53 silikat içeren camsı türlerineyse volkanik bölgelerde, özel­likle de Meksika, Katauea ve Reunion’ un bazı bölgelerinde rastlanır. Tarihön­cesi dönemlerde, çakmaktaşından üstün bir hammadde olduğu için öbsidiyen, doğrudan alet olarak (bıçak, burgu, ras­pa, ok ucu ve sonraları orak) ya da alet yapımında kullanıldı. Antik çağlarda kü­çük heykellerin, ayna ve süs eşyalarının yapımmda, Orta Amerika’da kenarları keskinleştirilerek kurban bıçağı, mızrak ve ok ucu olarak kullanıldı. Öbsidiyen, Neolitik Çağ’da Anadolu’nun başlıca dış­satım maddeleri arasında yer almaktay­dı.

Önceki Makaleİnternet Reklamcılığı
Sonraki MakaleObua Nedir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz