Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 275 Denetmen Yardımcısı Sınavı Başvurular Detaylar

0
104

Sosyal güvenlik kurumu 275 denetmen yardımcısı alacağını duyurdu.  Sosyal güvenlik kurumu SGK nın resmi internet sitesinden yapmış olduğu duyuruda 275 denetmen yardımcısı alacağını duyurdu ilanda sınavla ilgili olarak başvuru şartları ve detaylı bilgilere yer verildi.

Sosyal güvenlik kurumu denetmen yardımcısı ilanı detaylı bilgileri bu başlık altından bulabilirsiniz.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A. Özel Şartlar

1. 200 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı

1.1. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim, Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. 1.2. ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP113 puan türünden 75 ve üzeri
puan almış olmak ve kontenjanın 2 katı 400 aday arasına girmek. (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.)

2. 75 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı

2.1. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
2.2. ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP75 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak ve kontenjanın 2 katı 150 aday arasına girmek. (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.)

B. Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz
olmak.
2. Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak
3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
4. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak.
5. Adli sicil kaydı bulunmamak.
6. Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar, 22 Nisan 2013 ile 03 Mayıs 2013 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sayfası ( http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr ) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları sınav başvuru formunun çıktısını alarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.

No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 9.00 – 17.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenen Belgeler:
1. www.sgk.gov.tr. adresinden II. maddede belirtilen resmi internet sayfası üzerinden doldurup imzalanacak Başvuru Formu.
2. Öğrenim veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.
3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.
4. 2 adet fotoğraf. (4,5X6 ebadında)

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizden, şahsen başvuru yapacak adaylar için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir.. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru tarihi olarak, internet üzerinden doldurulan sınav başvuru formu ve eklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

III- SINAVIN ŞEKLİ

Sınav, adayların IV bölümünde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacaktır.

IV- SINAVIN KONULARI

a) Kamu maliyesi:

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).
2) Maliye politikası.
3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

b) İktisat:

1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat ve iktisadi analiz).
2) İktisat politikası.
3) Para teorisi ve politikası.
4) Uluslararası iktisat.
5) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa hukuku.
2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).
3) Borçlar hukuku.
4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).
5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.
6) İş ve sosyal güvenlik hukuku

ç) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.
2) Mali tablolar analizi.
d) Matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden mezun adaylara, mezun olunan
bölüme ilişkin alan bilgisi.

V- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Sınav 28-31/05/2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav tarihleri 13/05/2013 tarihinde www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

VI- DEĞERLENDİRME
Sınav, Komisyon tarafından değerlendirilecek olup, başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.sgk.gov.tr internet
adresinde ilan edilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

Önceki MakaleArap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları 2013-2014
Sonraki MakaleAssassin’s Creed 3 Kasma Takılma Sorunu Kesin Çözüm

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz