Ülkeler arası göç hareketleri hangi sorunları beraberinde getirmektedir

0
83

Ülkeler arası göç hareketleri hangi sorunları beraberinde getirmektedir?

İnsanlar pek çok sebeplerden dolayı çeşitli ülkelere göç etmektedirler, ancak bu göçlerin ardından pek çok sıkıntılar ve sorunlar da beraberinde gelmektedir. Öncelikle bazı ülkelerde yığılmaları beraberinde getirmektedir bunun sonucunda da gettolaşma gibi çeşitli bölgelerde insanlar birlik olmak adına bir araya toplanmaları ise ileride çıkabilecek sorunlara ortam hazırlamaktadır.

İnsanlar ekonomik, savaş, bunalım gibi pek çok sebepten göç etmektedir, bu göçlerin sonucunda pek çoğu kendi kültürlerini kaybetmekte ve asimile olmaktadırlar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here