Ülkemizde yükselti neden batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır

0
337

Ülkemizde yükselti neden batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır?
Ülkemizin batıdan doğuya doğru yükselmesinin en temel nedeni, Doğu’da dağlarının oluşumu sırasında platolar yükselerek dağ oluşumunda kırılmadan yükselmesi, batıda ise kıvrılma sırasında kırılarak kırıklı bir yapı oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebepten dolayı batıda yükselti daha azdır ve bu ege bölgesi ikliminin iç kesimlere kadar sokulmasına da olanak sağlamaktadır. Ülkemizde dağlar Akdeniz ve Karadeniz’e paralel Ege denizine ise dik şekilde uzanmaktadır.

Ege’de yükseltinin az olması ve dağların denize dik gelmesinden iklim iç kesimlere kadar sokulur.

Yeryüzü şekillerinin dağılımından dolayı doğuya gidildikçe yükselti artmaktadır. Ülkemizin doğusu genellikle dağlıktır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here