Abisel Tortullar Nedir

0
62

Abisel Tortullar

Denizin dibine yığılmış, 3.500 metre derinlikteki çamurlar. Esas olarak deniz sularının yüksek tabakalarında yaşayan, akıntılarla sürüklenen, basit organizmaların en dayanıklı kısımlarından meydana gelir. Bu organizmalar öldükten sonra denizin dibine çökerler, burada çözülmeyen çökeltilerle (zarlar, iskeletler ) birlikte abisel tortulları meydana getirirler.

Abisel totullar, özellikle üç büyük okyanusta 80.000.000 km² lik bir alana yayılırlar.Pasifik ve Hint okyanusunun en derin bölümünde 65.000.000 km² lik bir “kırmızı kil” çökeltisi vardır. Bu volkanik kil, kozmik toz ve organizma çökeltilerinden meydana gelmiştir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here