Adam Öldürmenin Cezası ve Halleri

0
111

Hayatta olan bir kimsenin hayatına son verilmek suçu. Adam öldürme suçunun ceza kanunumuz tarafından düzenlenmiş değişik şekilleri vardır;

 Kasten Adam Öldürme

Bir kimsenin bilerek ve isteyerek birinin hayatına son vermesi haline kasten adam öldürme denir.Suçun, zehir kullanmak, işkence yapmak, başka bir suçu saklamak vb. suretiyle işlenmesi halinde suçun cezası daha da artar.

Teksirli Adam Öldürme

Eğer, dikkatsizlik, tecrübesizlik, meslek ve sanatta acemilik, kanun ve nizamlara uymazlık yüzünden bir kimsenin ölümüne istemeyerek sebebiyet verilmişse, teksirli adam öldürme meydana gelir, Teksirli adam öldürme suçunun cezası kasten adam öldürme suçuna oranla daha azdır.

Kastın aşılması suretiyle adam öldürme

Bir kimse diğerini yaralamak istemiş ve bu yaralamanın sonucunda yaralanan kimse ölmüşse bu tür adam öldürme suçuna kastın aşılması suretiyle adam öldürme suçu denilir.

Yeni doğmuş çocuğu öldürme suçu

Bir yakınının haysiyet ve namusunu korumak için yeni doğmuş bir çocuğu öldüren kimse de, yeni doğmuş çocuğu öldürme suçunu işlemiş olur.

Adam öldürme suçunun teşekkülünde suçlunun dışında kalan bazı sebepler de yardımcı olmuşlarsa, suçun cezası indirilir. Meşru müdafaa, mecburiyet hali durumlarında adam öldüren kimsenin fiili hukuka aykırı sayılmaz ve kendisine ceza verilmez ya da duruma göre az ceza verilir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here