Afrodit Nedir? Ne Demektir?

0
92
venus milo afrodit
venus milo afrodit

Afrodit Nedir, Ne Demektir, sözlük anlamı, afrodit tanrıçası eski yunanlılar, afrodit neyin tanrıçası,

Afrodit Hakkında Bilgi

Eski yunanlıların aşk tanrıçası. Afrodit’in önemi Yunanlıların aşkı sadece duygusal açıdan ele almayıp, bu kavramı, canlıları birleştiren doğal bir güç olarak değerlendirmelerinden gelmektedir.

Yunanlılar Afrodit’in gücünün yeryüzündeki tüm varlıkları, bitkileri, hayvanları, insanları, tanrıları, hatta tanrıların tanrısı Zeus’u etkilediğine inanmışlardı.

Yunan mitolojisine göre Afrodit, Zeus’ten önce yaratılmış olduğu için, Zeus’u da etkileyebiliyor. Olimpos dağının öteki tanrı ve tanrıçalarının aksine, tanrıların tanrısından emir almıyordu. En yaygın inanışa göre Afrodit, Uranus’un kanıyla köpüren denizin köpüklerinden meydana gelmiştir. Gene de, Afrodit’i Zeus’a bağlı kılabilmek için, onun da Zeus’un soyundan geldiğini savunanlar da vardır. Bunlara göre Afrodit, Zeus ile Dione’nin kızıdır.

Afrodit Yunan mitalojisine doğudan gelmiş bir tanrıçadır. Gerçekten de Afrodit’in kökü Babil mitolojisindeki İktar’a kadar uzanır, Afrodit sevgisinin, Orta-Doğudan ilk kez Kıbrıs adasına ulaşıp yaygınlaştığı, buradan Yunanistan’a atladığı sanılmaktadır. Çağlar boyu Yunanistan’ın çeşitli kentlerinde Afrodit adına birçok tapınaklar yapıldı.

Sanatçılar Afrodit’in heykel ve resimlerini yaratmak için birbirleriyle yarıştılar.

Afrodit’in Roma mitolojisindeki karşılığı Venüs’tür. Elde bulunan en ünlü Afrodit heykeli Pars’te Luvr Müzesindeki “Melos”Milo Afrodit’idir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here