Akademi ne demek, anlamı

0
113

Akademi ne demek, anlamı nedir, ilk ortaya çıkışı hakkında bilgi.

Eski dünyada, hemen hemen bin yıl boyunca M.Ö IV. yüzyıldan M.S V.I yüzyıla kadar Eflatuncu kuramların öğretimini yapan ve eski, orta ve yeni diye üçe ayrılan kurumun adı akademiydi. Bu ad, eflatun’un oulunun da bulunduğu, Atina yöresindeki Akademos bölgesinden türemiştir. Akademi felsefi olmayan bir görüş açısından, düzenli ve sürekli bir öğretim örgütü örneği olmuş ve uygulanan öğretimin insancıl karakteriyle, eskiçağ kültürünün önemli ve kendine özgü bir temsilcisi düzeyine ulaşmıştır.

Daha sonraları, hümanizma döneminde, bilim adamları, edebiyatçılar ve sanatçıların birlikte meydana getirdikleri ve zengin sanatseverlerle hükümetler tarafından desteklenen kültür dernekleri de akademi adını almışlardır. Bu dönemde Roma’da Napoli’de Floransa’da akademiler açılmıştır. Hümanizma, bir kültür ideali olmaktan çıktığı zaman akademiler eskidünyaya olan ilginin yerini başka kültürel ilgilerle doldurmuşlardır. Örneğin italyan dilini incelemek için felsefi, edebi amaçlar taşıyan Crusca Akademisi böyle doğmuştur.

XVI. ve XVII. yüzyıllarda kurulan Arcadia da bunlardan biridir. Ayrıca sanatla ilgilenen bir yığın akademi ortaya çıkmıştır. Aynı çağda, Lincei ya da Cimento gibi başka akademiler Galileo Galile’nin doğa inceleme geleneğini sürdürmüşlerdir. Aydınlanma çağında, akademiler, kralların papaların, ve prenslerin yönetiminde resmi bir nitelik kazandıkça şiir, edebiyat, felsefe, arkeoloji çalışmaları, yerlerini bilimsel ve deneysel çalışmalara bırakmıştır.

Fransız devrimiyle başlayan değişim birçok akademiyi tasfiye etmiştir. Kalanlar da , yeni kurulan devletlerin daha gerçekçi bir politika gütmeleri sonucunda, akademi adının oldukça sarsılmış olan itibarını yükseltmeye yönelmişlerdir. Böylece İtalya’da Societa Reale di Napoli, Listituto Lombardo, L istituto Veneto, Torine Krallık Bilimler Akademisi, Amerika’da ABD uluslararası bilimler akademisi 1936, ve çeşitli ülkelerde birçok akademi kurulmuştur. Bugün hala belirli konularda öğretim yapan kurumlara (Güzel sanatlar akademisi, tiyatro akademisi gibi ) akademi adı verilmektedir. Biz de ilk üniversiteler açıldığında buralarda okutulacak dersleri hazırlamak için kurulan Encümen-i Daniş, ilk Türk akademisi sayılabilir. 1851 yılında Reşit paşa tarafından kurulan bu akademi, tutucu davranışlar yüzünden gelişememiştir. Günümüzde TDK, Türk tarih kurumu gibi bilimsel araştırmalar yapan akademi yapısında kuruluşlar da vardır. Bazı yüksek okullara da akademi adı verilmektedir.

Önceki MakaleÖmer Lütfi Akad Kimdir
Sonraki MakaleAkadlar hakkında bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz