Alemdar Mustafa Paşa

0
123

alemdar mustafa paşaAlemdar Mustafa Paşa

Rusçuk ayanı olan Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim’in yeniliklerini desteklemekteydi. 1807 yılında çıkan Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim tahttan indirilince Alemdar 1808 yılında III.Selim’i yeniden tahta çıkarmak amacıyla İstanbul’a geldi ve ayaklanmayı bastırdı.

IV. Mustafa’yı tahttan indirerek yerine II. Mahmut ‘u tahta çıkardı. Ayanları toplayarak Sened-i İttifak sözleşmesini imzalattı. Fakat yeniçeriler bir ayaklanmayla Alemdar’ı ortadan kaldırdı.

Bakınız > Alemdar Mustafa Paşa Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here