Alkol Zehirlenmesi Nedir Tedavisi Belirtileri

0
112

Alkol Zehirlenmesi. Etil alkollü içkile­rin yüksek miktarda alınmasıyla oluşan zehirlenme. Alınan alkol bir sinir sistemi bastırıcısı (depvesanı)diT. Alınan alkolün dozuna bağlı olarak kişide bir dizi ruhsal ve bedensel değişiklik oluşur. Eğer fazla alınmışsa, ağır koma ve sonunda ölüme yol açar. Alkol alınmasına bağlı olarak önce merkezi sinir sisteminin yüksek iş­levlerinin bozulması ve bastırılması so­nucu duyguların rahatça dışlanabildiği, genellikle keyifli, bazen de hüzünlü bir durum ortaya çıkar. Kişi o andaki duygu ve düşünceleri daha kolay dışlayabilir. Alınan alkolün miktarı arttıkça sinir sis­teminde etkilenen ve bastınİan işlevler de artar. Böylece, duyguların keskinliği ve inceliği ile hareketin düzenlenmesi bozulmaya başlar. Dikkat ve gürüş kes­kinliği azalır, reaksiyon zamanı uzar, alı­nan alkol dozu arttıkça yürüme ve ko­nuşma “sarhoşvari” denen bir biçime girer. Alkol alınmasına uyarak duygusal rahatlamanın ve cesaretin artmasının ya­nı sıra. dikkat azalması ve reaksiyon za­manının uzaması ince becerilerin aksa­masına yol açar. Bu durum özellikle motorlu araç kullanılması açısından çok önemlidir. Çeşitli ülke istatistiklerine göre. alkol ve trafik kazaları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu nedenle, birçok ülkede, hangi kan düzeyine kadar alkol alınmışken trafiğe çıkılabileceği belirlenmiştir. İçinde Türkiye’nin de bu­lunduğu birçok ülke alkollü araç kulla­nılmasını yasaklamıştır.

Alkolün etkilerinin gelişmesi, genel­likle kandaki alkol düzeyi ile uygunluk içindedir. 100 ml kanda 100 mg alkol bulunduğu zaman, kişisel farklar olmak­la birlikte, hafif sarhoşluk belirtileri dik­kati çeker. Oran 200 mg’a varınca kişile­rin tümünde dereceli de olsa, yukarıdaki sarhoşluk belirtileri vardır. 200-300 mg kan alkol düzeyi gizlenemez sarhoşluk haline, 400 mg ‘ın üstü halk arasında sız­ma hali denen ağır sarhoşluk durumuna yol açar. Eğer, kan alkol düzeyi 100 ml’de 500 mg’a ulaşmışsa ağır koma ya da ölüm görülür. Bu derecede alkol ze­hirlenmesi sinir sistemine baskı yapan öteki ilaçların komasına ve genel aneste­zinin en derin dönemine benzer. Nabız hızlı, deri soğuk ve nemlidir. Damar ba­sıncı ve beden ısısı düşüktür. Bu durum­daki kişiler solunum yetersizliği nedeniyle ölebilirler.

Alkol Deri damarlarını genişlettiğinden sıcaklık duygusu uyandırır ve ısı kaybını artırır.

Önceki MakaleEmekli Torba Yasa Onayı ve Zam için Cumhurbaşkanı Gül’ü Bekliyor
Sonraki MakaleGöbek Eritme Hareketleri Egzersizleri Videolu Resimli

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz