Gelibolu’nun Tarihi Hakkında Bilgi

0
64

geliboluGelibolu ise, eski bîr şehirdir. Adı Yunan­ca «Kallipolis» ten gelir. XV. yüzyılın bü­yük dinî – tasavvuf i yazarları Yazıcıoğlu Mehmet Efendi ile kardeşi Ahmet Bican, Gelibolu’da gömülüdür.

Gelibolu’nun az ku­zeydoğusundaki Bolayır kasabasında da Rumeli Fâtihi Gazi Süleyman Paşa ile bü­yük şair ve fikir adamı Namık Kemal’in mezarları vardır.

Gelibolu, Cumhuriyetten önce Çanakkale-ye bağlı değildi. Edirne iline (eyaletine) bağlı 5 bucaklı bir sancak (vilâyet) ti.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here