Avrupanın Fethinde Türklerin Hareket Merkezi

0
92

çanakkaleÇanakkale bölgesi Truva şehri ile ilkçağ tarihinin karanlıklarından çıkar; bu devir, efsane ile tarihin kesin olarak ayrılmadığı devirdir. M.Ö. VI. yüzlar içinde bulunan Çanakkale bölgesi, bu tarihte İranlılarda geçti.

M. Ö. IV. yüzyılda Büyük İskender, bütün Anadolu ile beraber Çanakkale çevresini de İranlılar’dan aldı. İskender, M. Ö. 334 baharında bizzat Ça­nakkale Boğazı’ndan geçmiştir. İskender’in mirasına konan Makedonyalılar, Bergama ve Pontus kıralları, bu bölgeyi aralarında çekiş­tiler. Daha sonra Roma, buraya da hakim oldu.

M. S. 395 te Roma ikiye bölününce, bu bölge de, bütün Anadolu gibi, Doğu, yani Bizans İmparatorluğunun payına düştü.

İslam Araplar, 668, 672 ve 717 yıllarında kudretli donanmaları ile Çanakkale Boğa­zından geçtiler, Bizansı kuşattılar. Haçlı Se­ferleri sırasında Lâtin İtalyan cumhuriyet­leri, Karadenize çıkış yolu olan Çanakkale Boğazı üzerinde Bizans ile ortaklaşa bir hâ­kimiyet kurdular.

1071 Malazgirt zaferinden sonra Türkler, Anadolu’yu fethederken Çanakkale bölgesi­ne de akınlar yaptılar, fakat bölgeyi elde edemediler. Ancak XIV. yüzyılın ilk yılla­rında Balıkesir bölgesinde kurulan Türk Ka-rasi Beyliği, Çanakkale’yi kesin şekilde aldı ve Türkleştirdi. Gene bu yüzyılın ilk yarı­sında Türkler, birçok kereler Çanakkale Boğazı’nı  geçip  Gelibolu  Yarımadasına   ve   Rumeli’ne çıktılar.

Karası beylerinin daha sonra Osmanlı hizmetine geçen komutanları  Gelibolu akınlarını idare ettikleri gibi bil  hassa büyük  Türk  komutanı  Aydınoğlu Umur Bey, 1332 de yanında Saruhan Beyi I   olduğu halde Gelibolu’yu kuşattı; 1341 de m   250 parçalık donanması ile gene Gelibolu-yu kuşattı ise de d üşütemedi; fakat Rumeli’­nin çok  içerilerine kadar  akınlar  yaptı. V   1342 de Karası Beyi de Gelibolu’ya geldi.

Osmanlılar, bu Türk seferlerini gerçek bir fetih gayesi yaptılar. Veliaht Şehıada Süleyman Paşa. 1349 dan beri Gelibohıya ayak basmıştı; 1354 te yurt kurmak gayesiyle yarımadaya çıktı ve bu havaliyi fethederek Osmanlı Devletine kattı. Bu olay, Avrupa tarihinin de en Önemli hadiselerinden biridir.

Türkler, böylece Anadolu’da üç yüsyü kadar sonra Kümelinde de yurt kurmuş oldular.

Bundan sonra Osmanlı Türkleri, Çanakkale Boğasına hâkim oldular.? tstanbulun Fethinden sonra Boğazlar üzerindeki Türk hakimiyeti su götürmez şekilde kesinleşti Ege ve Karadeniz Türk içdenizleri haline geldi. Bununla beraber, Çanakkale Boğazı cmsalsis stratejik mevkiini kaybetmedi.

Son samanlara kadar çevrenin önemli şebri Gelibolu idi. Gelibolu* tstanbulun fethine kadar, Osmanlı büyük amiralliğinin de mar­keti idi; Tansimata kadar da Kaptan Paşa­ların idaresindeki Cesair4 Bahr4 Sefîd (Ak* deniş Adaları) eyaletinin merkesi kaldı. TatudmatHan sonra Biga bağımsı* sancağı (vilâyeti) kuruldu» Sancağın merkeai. Ça­nakkale şehrine getirildi»

Önceki MakaleÇanakkale Truva Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleGelibolu’nun Tarihi Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz