Çanakkale Truva Hakkında Bilgi

0
156

çanakkaleTruva harabeleri  çanakkale boğazına hakim, ufak ve alçak bir tepe üzerindedir, harabelerin bulunduğu mezarlık sahaları ve tümülüslerle doludur.Bu ufak tepenin büyük hâdiselerle yüklü olduğu ilk anda şüpheli gibi görünür. Fakat kazılar kat kat; üst üste Truvalıları önümüze sermiştir.

Deniz kıyısı olan Beşiktepe, Yenişehir ve Çobantepe mevkilerinde de iskân sahaları tesbit edilmiştir. Daha önce buralarda Truva’nın kurulduğu, sonra bugünkü yerini bulduğu sanılmaktadır.

Homeros’un ilyada – Odysseus destan – ma­salının Truva’sı neresi idi? Harb hilesi ola­rak kullanılan tahta atın şehre alındığı ram­payı gösterenler varsa da, bu şimdi katı ola­rak malûm değildir.

XIX. yüzyıl ortasından sonuna kadar, Os­manlı Devletinin umumiyetle isteksizliğine rağmen, bilhassa İngiliz ve Fransız dostları yardımiyle kazı fermanları alan Schliemann kazıları ile ve ondan sonrakilerle ortaya çı­kanlar üst üste Truvaların bulunduğunu göstermiştir.

Schliemann 1873 te Kıral Priamos’un ha­zinesini bulmuştur. Schliemann’a göre Hisarlık Tepe, Kıral Priamos’un taht merkezi­dir.

Kazılarla, Eolia ve Lidya devrinden 1. Şehir tabakasına kadar 2 ilâ 16 metre derin­likte mütaaddit şehirlerin bulunduğu anla­şılmıştır.

Truva’nın ilk defa plânım çıkaran Dörpfeld 1902 de arkadaşlariyle sitenin yerleşme kronolojisini şöyle tesbit etmiştir:

— En eski yerleşme (muhtemelen) M. O. 3000 – 2500

II   — Prehistorik müstahkem şehir Af. ö. 2500 – 2000

III  – IV -V — Prehistorik üç kasaba. M. ö. 2000 -1500

VI   — Homeros Truvası (tahminen) M. Ö.1500 -1000

VII   — Homeros’tan sonra ve Yunan çağından önce iki yerleşme M. O. 1000 – 700

VIII  — Yunan çağı llion’u Af. ö. 700 -1

IX     — Roma Çağı llion’unun akropolü. M. S. 1 – 500

Truva kazılarından çıkan eşya Avrupa müzelerine götürüldüğü veya hediye edildi­ği cihetle, ancak 1923 ten sonra bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesine konulabilmiştir.

En son tesbit edilen vaziyete göre, Truvanın ayrı ayrı devirlerde Batı Anadolunun kültür merkezlerinden biri olarak 2000 yıl­lık bir hayatı olmuştur.

350-M.S. 400 M.ö. V. yüzyıldan gerilere inildikçe, tarihî kayıtların efsanelerle karıştığı görülür. Bu devrede (Çanakkale’nin bir kısmına ismini veren) Dardanos ile (Truva’ya ismini veren) Tros’un isimleri geçmektedir.

İskender zamanı Truva için, bütün Batı Anadolu gibi, yeni bir devirdir, iskender, M. ö. 334 te, amiral gemisinden, Anadolu seferinin başladığını anlatmak üzere, mız­rağım Çanakkale topraklarına fırlatarak ka­raya ayak bastı.

Truva kahramanı (Aşil) Akhilleus’u anne tarafından ahfadı sayıyor­du. Ilion (Truva) harabelerindeki Akhilleus’ un mezarına çelenk koyduktan sonra, Ilion Tanrıçası Athena’ya kurbanlar kesti.

Önceki MakaleÇanakkale’nin Ekonomik Yapısı ve Özellikleri Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleAvrupanın Fethinde Türklerin Hareket Merkezi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz