Atatürk’ün biyografisi kısaca

0
219

Atatürk’ün biyografisi kısaca Atatürk’ün biyografisi hayatı kısa şekilde yazının devamında bulabilirsiniz.

Atatürk'ün biyografisi kısaca
Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk,

Doğum Yeri : Selanik
Baba Adı : Ali Rıza Efendi,
Anne Adı: Zübeyde Hanım,

Gittiği Okullar : Mahalle mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Akademisi.

Atatürk Harp Akademisindeyken yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu ve Şam’a görevlendirildi.

Osmanlı Devleti’nde Katıldığı Savaşlar: Trablusgarp savaşı, Balkan savaşı, 1. Dünya Savaşı.

1. Dünya savaşının ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile vatan topraklarının işgali söz konusu olduğu için Milli Mücadele dönemini başlatmak için Samsun’a çıktı ve Milli Mücadele’yi yaptığı kongreler ile halka anlatarak başlattı.

12 Nisan 1920 tarihinde TBMM açıldı ve Mustafa Kemal meclis ve Hükümet başkanlığına seçildi. 1921 tarihinde kendisine başkomutanlık görevi verildi. Sakarya savaşından sonra Gazilik ve Mareşallik rütbesi de kendine takdim edildi.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here