Aztekler Hakkında Bilgi

0
118

Aztekler Hakkında BilgiAztekler 13. yüzyılda Meksika Vadisi’nde egemenlik kuran Kızılderili boylarından biri. Azteka adı; boyun özgün, belki de efsaneye göre anayurdu olan Aztlan (akbelde) sözcüğünden türemedir. Tarih araştırmalan kenti, Meksika Vadisinin kuzeybatısına yakın bir yer olarak belirler. 16. yüzyılda Meksikalılar diye anılmalanna karşın, çağdaş edebiyatta, özellikle Avrupa dillerinde genel olarak Aztekler terimi geçerlidir. Aztek kültürü, İspanyol işgali sırasında İç Meksika halklannı kapsar. Aztek dili, bugün de iç Meksika’da konuşulan Na-huatlca idi. Bir zamanlar Oregon, İdaho ve Wyoming’den Nikaragua’nın güneyine kadar uzanan geniş alanda konuşulan Uto-Aztek dil ailesindendir.
TARİH
Aztekler vadiye geldikten, sonra önce Zumpango ve Xaltocan gölleri bölgesinin kuzeybatı kesimine yerleştiler. İlk kez orada “yüzen bahçeler” adıyla bilinen yapay adacıklar (chinampas) yaptılar. Bunlar sığ sularda kurulu, tarımsal amaçlı toprak parçalanydı. Sonra Chapultepec Tepesi’ne göçtüler.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here