Bağışıklık Sistemi

0
210

BAĞIŞIKLIK, insan ya da hayvan be­denine giren mikroorganizmalara (virüs, bakteri) ve yabancı maddelere karşı do­ğal ya da sonradan kazanılan korunma yeteneği (muafiyet). Bu alandaki geliş­meleri inceleyen ve sağlayan bilim dalı­na bağışıklıkbilim denir. Hastalık üreten virüs ve bakterilere karşı bedenin doğal tepkisini inceleyen bağışıklıkbilim, gü­nümüzde organ aktanmında (kalp, böb­rek vb) alerji durumlannda ve bedenin kendi konulanndaki antijenlere karşı an­tikor oluşturması diye bilinen hastalık­larda önem kazandı. Aynca, bağışıklık sürecinin kanser hücrelerine karşı beden savunmasındaki önemi saptandı. Vücut iki yolla bağışıklık kazanabilir: Doğal bağışıklık. Bireyin yapısal ve ka­lıtsal özelliklerine bağlıdır; değişik bir deyimle organizma doğuştan bazı hasta­lıklara karşı bağışıktır. Bazı durumlarda, örneğin organizmanın zayıf düştüğü ya da virüs toksinlerine yenik düştüğünde, etken ya da edilgen bağışıklık sağlana­rak sonradan kazanılan bir savunma oluşturulur. Etken bağışıklıkta hastaya organizmasının antikor yapımını uyara­cak zayıflatılmış hastalık içeren madde (antijen) şınngayla verilir; böylece yapı­lan bu aşıyla hastalık hafif atlatılarak, bazen de ömür boyu bağışıklık sağlanır. En çok uygulandığı hastalıklar difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, çiçek, kı­zamık, tifo ve tüberkülozdur. Edilgin ba­ğışıklıkta, gücü azaltılmış, etkinliği ısı ve kimyasal maddelerle yok edilmiş mikroplar vücuda aşılanır ya da içinde başka organizmada oluşmuş antikor bu­lunan serumlar uygulanır. Bu çeşit bağı­şıklık kısa süreli olur. Antikor ve antijen birlikte verilerek sağlanan bağışıklık. Antikorlar, büyük oranda üretilmelerine neden olan anti­jenle birleşerek, onu zararsız duruma ge­tirir; değişik bir deyimle, vücudun sa­vunma sistemiyle etkisizleştirilirler. genel kimyasal adı immünglobülinler di­ye anılan antikorlann 5 ana türü vardır. Kısaltılmış simgeleri: I9A, I9p, I9E, Içq, I9M. Görevleri arasında toksinleri etki­sizleştirmek, bakterileri yok etmek, vü­cut salgılanna katılmak vb. vardır.

Önceki MakaleBağırsak Kurdu (Solucanı) Nedir? Belirtileri Tedavisi Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleAkupunktur Nedir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz